---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Long Ngũ Bất Năng ẩn Hình
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 龍五不能隱形 (Tăng Hộ Kinh)
Kinh nói : Phật và chúng tăng ở vườn Cấp Cô Độc, có vua rồng dưới biển biến ra hình người, đến xin Xuất Gia. Các vị Tỳ Kheo không biết người đó là rồng, liền cho Xuất Gia. Lúc vị Tỳ Kheo rồng nhiếp tâm tọa thiền. Tính của rồng ngủ nhiều, nên ngủ say luôn, không thể dấu hình tích, thân mình to chật cứng phòng ngủ. Vị Tỳ Kheo ở chung, sau đó, vào phòng, thấy con rồng quá to, báo cho các vị Tỳ Kheo. Rồng nghe tiếng kêu, liền hiểu ra, trở lại hình thù vị Tỳ Kheo, kiết già thiền tọa. Sau Phật không cho phép Tỳ Kheo độ loài rồng Xuất Gia; nên Phật nói năm thứ nhân duyên này.
Một, Sanh Bất Năng Ẩn Hình. Khi rồng vừa mới sanh ra, chỉ giữ được hình vốn có, không thể hóa ra thân hình loài khác.
Hai, Tử Bất Năng Ẩn Hình. Khi rồng chết, giữ nguyên hình vốn có, không thể hóa ra thân hình loài khác.
Ba, Dâm Bất Năng Ẩn Hình. Khi rồng giao cấu, giữ nguyên hình vốn có, không thể hóa ra thân hình loài khác.
Bốn, Sân Bất Năng Ẩn Hình. Khi rồng nổi nóng, giữ nguyên hình vốn có, không thể hóa ra thân hình loài khác.
Năm, Thụy Bất Năng Ẩn Hình. Khi rồng ngủ say, giữ nguyên hình vốn có, không thể hóa ra thân hình loài khác.
Trưng Dẫn Sự Tích – Làm Rõ Án Oan Kỳ Lạ     Tất cả Phật Tử đều nguyện về thế giới tây phương cực lạc không?     Hòa Thượng Thích Trí Đức (1909-1999)     Cải Non Đông Cô     Âm Thanh Hay Nhất     THẾ GIỚI RỘNG MỞ KHI TA BUÔNG BỎ CÁI TÔI     Lời Căn Dặn Của Ma Quỷ: NHẤT ĐỊNH PHẢI SÁM HỐI KHI CÒN SỐNG     Kẻ hầu đồng chẳng có bao nhiêu chữ nghĩa, nhưng khi ngồi đồng có thể làm thơ, có thể vẽ vời?     Nấu Nướng     Giới hạnh     


Pháp Ngữ
Nay sầu, đời sau sầu,
Kẻ ác, hai đời sầu;
Nó sầu, nó ưu não,
Thấy nghiệp uế mình làm


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,881 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,322 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất nganguyen.159
Lượt truy cập 27,016,336