---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lục Chủng Giới
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 六種戒 (Du Già Sư Địa Luận)
Một, Hồi Hướng Giới. Hồi Hướng Giới là Bồ Tát có tâm lợi tha rất lớn, nên lấy lợi lạc của việc giữ giới, Hồi Hướng cho tất cả chúng sanh, cùng thành Phật quả.
Hai, Quảng Bác Giới. Quảng bác là Bồ Tát có tâm to lớn, rộng rải; tuy giữ một giới mà có thể bao gồm tất cả những gì mình đã học được của các giới khác.
Ba, Vô Tội Hoan Hỉ Giới. Vô Tội Hoan Hỉ Giới là Bồ Tát xa lìa năm dục, nên đối với các giới của mình dù cho đến chết cũng không bỏ đi.
Năm, Kiên Cố Giới. Kiên Cố Giới là khi Bồ Tát Trì Giới, tất cả lợi ích cúng dường, cung kính và tham lam, sân hận, phiền não đều không thể làm lu mờ, loạn động tâm trí mà huỷ hoại giới.
Sáu, Thi La Trang Nghiêm Cụ Tương Ưng Giới. Tiếng Phạn là Thi La, tiếng Hoa là Thanh Lương, vì có thể diệt trừ buồn rầu, nóng bức khi phạm giới. Các vị Bồ Tát giữ giới có thể trang nghiêm tất cả pháp lành mà mình đã tu, và tương ưng đầy đủ tất cả giới, pháp.
Người Tình Là Gì, Thưa Thầy     Ý nghĩa của việc gọi Phật giáo là vô thần luận là thế nào?     Việc Di Chúc Và Ủy Quyền Trong Lúc Hấp Hối Và Sau Khi Chết?     Phật Giáo có tin tồn tại Thượng Đế không?     TRẺ ĐƯỢC VIÊN THUỐC     Cơm Nắm Nhật Bản Origini     Nhờ Phóng Sinh Cùng Được Thi Đỗ     Bạn Thật Sự     Kèn Sừng Ốc     Ý Nghĩa Của Danh Xưng Pháp Vương Trong Phật Giáo     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc nhưng không hương.
Cũng vậy, lời khéo nói,
Không làm, không kết quả.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,667 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,300 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất congton
Lượt truy cập 22,252,738