---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lục Nhẫn Pháp
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 六忍法 (Bồ Tát Anh Lạc Bổn Nghiệp Kinh)
Một, Tín Nhẫn. Bồ Tát thuộc biệt giáo, ở ngôi vị Thập Trụ, tu tập Không Quán, tin tất cả pháp thảy đều không tịch, hay ở trong không pháp, nhẫn được chứng được nên gọi là Tín Nhẫn.
Hai, Quán Nhẫn. Bồ Tát thuộc biệt giáo, ở ngôi vị Thập Hạnh, tu tập giả quán; tuy biết tất cả pháp không, không có sở hữu; nhưng giả lập tất cả pháp để giáo hóa chúng sanh; ở trong pháp giả, nhẫn được chứng được; nên gọi là Pháp Nhẫn.
Ba, Tu Nhẫn. Bồ Tát thuộc biệt giáo, ở ngôi vị Thập Hồi Hướng tu tập trung đạo; biết trung đạo, nhẫn được chứng được; nên gọi là Tu Nhẫn.
Bốn, Chánh Nhẫn. Bồ Tát thuộc biệt giáo, ở trong ngôi vị Thập Địa đang phá Vô Minh hoặc, mà ở trong lý trung đạo, nhẫn được chứng được; nên gọi là Chánh Nhẫn.
Năm, Vô Cấu Nhẫn. Bồ Tát thuộc biệt giáo, ở trong ngôi vị Đẳng Giác dứt trừ Vô Minh hoặc nhiễm và đối với thể của tự tánh thanh tịnh tâm nhẫn được chứng được; nên gọi là Vô Cấu Nhẫn.
Sáu, Nhất Thiết Trí Nhẫn. Trí là biết. Phật quả Diệu Giác thuộc biệt giáo, đoạn trừ hết 12 phẩm Vô Minh hoặc, biết khắp tất cả pháp của trung đạo và đối với pháp này nhẫn được chứng được; nên gọi là Nhất Thiết Trí Nhẫn.
(12 phẩm Vô Minh hoặc là những hoặc dứt trừ được từ Mười Địa, Đẳng Giác, Diệu Giác. Mỗi cấp dứt một phẩm).
Phật Tử Không Chỉ Là Cư Sĩ     Thầy Giáo Ðạo     Trung ấm chết 7 lần giống nhau không?     Tùy Duyên Làm Phước     Thầy nói ngộ hay đệ tử nói ngộ?     Vì Hoàn Cảnh Không Nuôi Con Có Vô Trách Nhiệm?     Chú Vượn Tinh Khôn     Tối Thượng thừa thích hợp xã hội nào?     Tụng Giới Bồ-Tát Tại Gia     Trong kinh nói có 84.000 pháp môn để tu, sao Thầy chỉ dạy 1 pháp môn?     


Pháp Ngữ
Ai sống trong đời này
Ái dục được hàng phục
Sầu rơi khỏi người ấy
Như giọt nước lá sen.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,537 pháp âm và 6,978 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,510 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,277 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Tontu 100
Lượt truy cập 17,099,922