---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Hoa Nghiêm Tứ Phần
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 華嚴四分 (Pháp bảo tiêu mục)
Một, Tín Phần. Hội thứ nhất, trong Bồ Đề trường, nói phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm đến phẩm Tỳ Lô Giá Na, gọi là nêu quả lên, khuyên ưa thích sanh tâm tin tưởng (tín phần). Bởi vì nêu lên quả khó nghĩ bàn y báo và chánh báo của Phật là để khuyến khích căn cơ chúng sanh hiện giờ nghe và ham muốn sanh Tâm Tịnh tín vào lời nói của Phật, nên gọi là tín phần.
(Tiếng Phạn là Tỳ Lô Giá Na, tiếng Hoa là Biến nhất thiệt xứ)
Hai, Giải Phần. Hội thứ hai, điện Phổ Quang Minh, nói pháp Thập Tín. Hội thứ
Ba, cung trời Đao Lợi, nói pháp Thập Trụ. Hội thứ tư, cung trời Dạ Ma, nói pháp Thập Hạnh. Hội thứ năm, cung trời Đâu Suất Đà, nói pháp Thập Hồi Hướng. Hội thứ sáu, cung trời Tha Hoá Tự Tại, nói pháp Thập Địa. Hội trọng thứ bảy, cũng ở điện Phổ Quang Minh, nói các pháp thập định, gọi là tu nhân hợp với quả, tâm sanh hiểu rõ (từng phần). Bởi vì Tinh Tấn tu đầy đủ nhân của sáu địa vị thì chứng được quả nhiệm mầu hợp với mười thân, khiến sanh tâm hiểu rõ, nên gọi là giải phần. (Thập định là: Phổ quang đại Tam Muội; diệu quang đại Tam Muội, Thứ đệ biến vảng chư Phật quốc độ đại Tam Muội, Thanh Tịnh thâm nhập hạnh đại Tam Muội, tri quá khứ trang nghiêm tạng đại Tam Muội, trí quang minh tạng đại Tam Muội, liễu tri nhất thiết thế giới Phật trang nghiêm đại Tam Muội, chúng sanh sai biệt thân đại Tam Muội, Pháp Giới tự tại đại Tam Muội, vô ngại luận đại Tam Muội.
Lục vị là Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa, Đẳng Giác, Diệu Giác.
Thập thân là Bồ Đề Thân, Nguyện Thân, hoá thân, Lực Trì Thân, Tướng Hảo Trang Nghiêm Thân, Oai Thế Thân, Ý Sanh Thân, Phước Đức Thân, Pháp Thân, Trí Thân).
Ba, Hạnh Phần. Hội tứ tám, điện Phổ Quang Minh, Phổ Bảo nói một phẩm ly thế gian, gồm có 2000 hạnh pháp, gọi là dựa vào pháp tiến tu thành hạnh phần. Bởi vì đối với pháp nhân quả sai biệt, đã hiểu rõ rồi, nay lại gởi gắm vào pháp trước đó, hiểu rất rõ ràng làm nên hạnh phần. Theo đó mà nêu lên nhất hạnh, sáu vị đốn tu; nên gọi là hạnh phần.
(2000 hạnh pháp chính là Bồ Tát Phổ Huệ hỏi 2000 lần và Bồ Tát Phổ Hiền đáp 2000 lần vậy).
Bốn, Chứng Phần. Hội thứ chín, rừng Thệ Đa, nói phẩm nhập Pháp Giới, gọi là nương vào người chứng nhập mà thành đức phần. Bởi vì do đại hạnh ở trước đã đầy đủ, tuỳ sự việc mà nêu rõ lý. Đồng tử Thiện Tài trải qua bao nhiêu việc hiểu biết tường tận. Những gì đã nghe, đã thấy, đã chứng nhập tất cả; nên gọi là chứng phần. (Tiếng Phạn là Thệ Đa, tiếng Hoa là Thắng lâm).
Phải Làm Sao Với Các Phẩm Vật Cúng Cô Hồn?     Gõ Cửa Thiền – Pháp Thiền Của Phật     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Hai Lần Sống Lại     Ngài Nam Tuyền chém mèo có coi là lậu tận giới không?     Đặt Tên Phật Cho Con     Gõ Cửa Thiền – Ngôi Chùa Tĩnh Lặng     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Cá Khóc Cảm Động Người     Có phương pháp nào áp dụng cho cuộc sống hằng ngày được thoải mái hơn?     Mong Con Mạnh Khỏe     Làm Sao Tránh Họa Chiến Tranh – Cs Lý Bỉnh Nam     Pháp Ngữ
Khi nhân thị họa
Nhiêu nhân thị phúc.
Thiên nhãn khôi khôi
Báo ứng thậm tốc.
Lừa người phải tội
Giúp người được lành.
Mắt trời vời vợi
Báo ứng rất nhanh.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 75,452 pháp âm và 6,919 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,309 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 272, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,265 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thích quảng giác
Lượt truy cập 14,507,973