---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thập Nhất Thinh
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 十一聲 (Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao)
Một, Chấp Thọ Đại Chủng Thinh. Chấp tức là nắm bắt, giữ gìn. Thọ là lãnh thọ. Vì người ở trong bốn đại có cái giữ gìn và lãnh thọ, nên nói là âm thinh. Như hai tay vỗ vào nhau và nói năng tạo ra âm thinh, đều ở trong bốn đại mà ra, nên gọi là chấp thọ âm thinh của bốn đại.
Hai, Bất Chấp Thọ Đại Chủng Thinh. Vì người ở ngoài bốn đại, không có cái gì chấp thọ mà nói là âm thinh. Như âm thinh gió thổi rừng cây, dòng nước chảy nhanh, đều do bốn đại ở ngoài mà xuất ra, nên gọi là không chấp thọ âm thinh của bốn đại.
Ba, Chấp Thọ Bất Chấp Thọ Đại Chủng Thinh. Nhưng những âm thanh do dùng tay đánh trống. Tay thuộc chấp thọ bốn đại, còn trống không thuộc chấp thọ bốn đại, nên gọi là âm thinh chấp thọ và không chấp thọ bốn đại.
Bốn, Thế Sở Cộng Thành Thinh. Người thế tục, hoặc do nói năng hoặc do vấn đáp mà thành âm thinh, nên gọi là âm thinh gọp lại mà có ở đời.
Năm, Thành Sở Dẫn Thinh. Những âm thinh do thánh nhân nói pháp đều để hướng dẫn chúng sanh ra khỏi sanh Tử Mà thành âm thinh, nên gọi âm thinh có được là do hướng dẫn chúng sanh.
Sáu, Khả Ý Thinh. Âm thinh vui vẻ có thể làm cho Thích Ý của mình, nên gọi là Khả Ý Thinh.
Bảy, Bất Khả Ý Thinh. Âm thinh sầu khổ, trái ngược tình ý, nên gọi là bất Khả Ý Thinh.
Tám, Câu Tương Vi Thinh. Âm thinh không khổ không vui, không trái không vừa ý, so với âm thinh vừa ý, không vừa ý ở trước tương phản nhau, nên gọi là câu tương vi thinh.
Chín, Biến Kế Sở Chấp Thinh. Ngoại đạo, đối với tất cả pháp, so đo cho rằng có, không; thường, vô thường, v. v… rồi chấp trước những gì nói ra đã thành âm thinh, nên gọi là biến kế (so đo) sở chấp thinh.
Mười, Thánh Ngôn Thinh. Thánh tức là chánh. Thấy nói là thấy, không thấy nói là không thấy. Nghe nói là nghe, không nghe nói là không nghe v. v… Từ cái nhân ngay thẳng này mà thành âm thinh, nên gọi là thánh (chánh) ngôn thinh.
Mười một, Phi Thánh Ngôn Thinh. Thấy nói không thấy, không thấy nói thấy; nghe nói không nghe, không nghe nói nghe v. v… Từ nguyên nhân không ngay thẳng này mà thành âm thinh, nên gọi là phi thánh (chánh) ngôn thinh.
Thế nào là nổi nghi tình?     Khoan Vội Ly Hôn     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Cầu Có Con ( P.2 )     Câu thoại đầu cũng vọng niệm?     Chuyển Hóa Mặc Cảm Tự Ti     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Cầu Có Con ( P.1 )     Quá khứ, hiện tại, vị lai tâm?     Hôn Nhân Phải Do Mình Tự Quyết     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Cầu Công Danh ( P.3 )     Theo thiền Tổ sư, khi kiến tánh đã được chứng quả ở trình độ nào?     Pháp Ngữ
Lấy bịnh khổ làm thuốc thần
Lấy hoạn nạn làm giải thoát
Lấy khúc mắc làm thú vị
Lấy ma quân làm bạn đạo
Lấy khó khăn làm thích thú
Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ
Lấy người chống đối làm nơi giao du
Coi thi ân như đôi dép bỏ
Lấy sự xả lợi làm vinh hoa
Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 75,630 pháp âm và 6,950 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,405 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 273, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,266 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nhanqua51
Lượt truy cập 14,905,045