---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Xan Pháp Thất Báo
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 慳法七報 (Thành Thật Luận)
Tài sản và chánh pháp không thể Bố Thí thì gọi là xan. Đây chỉ đề cập không Bố Thí pháp cho người thì bị bảy thứ quả báo.
Một, Sanh Manh Báo. Vừa sanh ra khỏi bụng mẹ, đã không thể thấy ánh sáng mặt trời, mặt trăng, gọi là sanh ra đã mù. Vì đời trước keo kiệt chánh pháp với người, nên sanh ra trong đời này bị quả báo như thế.
Hai, Ngu Si Báo. Là ở trong các pháp mê mờ, lầm lạc, không hiểu rõ gọi là ngu si. Vì đời trước keo kiệt chánh pháp với người, nên sanh ra trong đời này bị quả báo như thế.
Ba, Sanh Ác Gia Báo. Vì không tin Tam Bảo, làm nhiều tội nặng nên gọi là ác gia; oan gia củng gọi là ác gia. Do đời trước keo kiệt chánh pháp với người, mà sanh ra trong đời này, bị quả báo như thế.
Bốn, Thai Yểu Báo. Thai yểu là chết ở trong thai; do đời trước keo kiệt chánh pháp với người, nên sanh ra trong đời này bị quả báo như thế.
Năm, Vật Khủng Báo. Vật khủng là bị tất cả mọi thứ làm cho sợ sệt; do đời trước keo kiệt chánh pháp với người, nên sanh ra trong đời này bị quả báo như thế.
Sáu, Thiện Nhân Viễn Ly Báo. Thiện Nhân Viễn Ly Báo là người hiền, người thiện đều xa lánh, không muốn gần gũi. Do đời trước keo kiệt chánh pháp với người, nên sanh ra trong đời này chịu quả báo như thế.
Bảy, Vô Ác Bất Tác Báo. Vô ác bất tác là, đối với mọi việc ác, không việc ác nào là không làm. Do đời trước tự mình keo kiệt chánh pháp với người, cũng không dạy giáo pháp cho người, làm cho hạt giống Phật Pháp không còn; chư Phật ba đời mười phương cho đó là oán tặc, do đó sanh ra trong đời hiện tại bị quả báo như thế.
Cao Tăng Dị Truyện – Tổ thứ 22 Tôn Giả Ma Noa La (Manorhita)     Khuyên Người Làm Thầy Giáo     Đàn Kinh     Dẫn Chứng     Hòa Thượng Tôm     Thần đạo có phải là Phật giáo không?     Ưu Tư Về Hỏa Táng, Cách Rải Tro Cốt Và Thờ Cúng     Kẻ Cướp Chia Của     Gõ Cửa Thiền – Cơn Giận     BÀI TÁN THÁN CHU AN SĨ THỨ MƯỜI     


Pháp Ngữ
Sống phóng đãng buông lung,
Theo giới cấm ô nhiễm,
Sống phạm hạnh đáng nghi
Sao chứng được quả lớn.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,894 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,324 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất mailam20
Lượt truy cập 28,603,580