---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Y Thứ Ngũ Bách Niên
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 依次五百年 (Tì Ni Mẫu Luật)
Sau tượng pháp, 500 năm này, tuy nói là không tu, không chứng, nhưng các vị Tỳ Kheo cũng còn giải thoát, Thiền Định, giữ giới, học rộng, Bố Thí. Phật biết pháp của Ngài suy dần, nên nói thứ tự này.
Thứ nhất, Nhất Bách Niên Đắc Kiên Cố Giải Thoát. Trong 100 năm này, Tỳ Kheo chăm lo việc dùng trí huệ tìm hiểu nghĩa lý của kinh điển, thuyết pháp lợi sanh, ngộ nhập Đại Thừa, giải thoát tự tại kiên cố bất biến.
Thứ hai, Nhất Bách Niên Đắc Kiên Cố Định. Trong 100 năm này, Tỳ Kheo thích tu Thiền Định, dứt hết ngoại duyên, ngộ nhập tự tâm, chứng được đạo quả, kiên cố bất biến.
Thứ ba, Nhất Bách Niên Đắc Kiên Cố Trì Giới. Trong 100 năm này, Tỳ Kheo ít tu tập Thiền Định, chỉ thích giữ giới, không vi phạm oai nghi, giới luật, không buông lung, kiên cố bất biến.
Thứ tư, Nhất Bách Niên Đắc Kiên Cố Đa Văn. Trong 100 năm này, Tỳ Kheo, đối với Thiền Định, giới luật, không siêng tu tập, chỉ thích học rộng nghe nhiều, sớ giải ý nghĩa kinh điển, kiên cố bất biến.
Thứ năm, Nhất Bách Niên Đắc Kiên Cố Bố Thí. Trong 100 năm này,Tỳ Kheo không giữ giới, không tu Thiền Định. Tuy có tu trì, nhưng ít người chứng đắc; phần nhiều thực hành Bố Thí, tạo chút duyên lành, kiên cố bất biến.
An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Cầu Có Con ( P.2 )     Gỏi Nấm Xé Phay     Im hơi lặng tiếng có phải là tu hành nhẫn nhục ?     Giúp người tu Tổ Sư thiền có niềm tin     Sự Tích Giới Luật – 178 Pháp Ba Dật Đề ( Đơn Đề ) – Phần 13     Hòa Thượng Thích Trí Hưng (1908-1986)     Chay La Hán Chao Đỏ     Phóng sanh     Ý nghĩa chơn tâm và bản tánh như thế nào?     Người Phật Tử Có Nên Xem Tử Vi Đầu Năm?     


Pháp Ngữ
Khi học trò đã sẵn sàng thì thầy giáo sẽ xuất hiện


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,917 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,329 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nguyễn xuân trung
Lượt truy cập 33,492,715