---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thiền Hòa
----------------------------- Từ Điển Thiền Tông Hán Việt - Hân Mẫn - Thông Thiền -----------------------------
● 禪 和. Còn gọi: Thiền Lữ, Thiền Nạp, Thiền Nhân. Chỉ cho Thiền tăng. Như Tịnh Ngữ Lục q. thượng ghi:
解 卻 禪 和 布 袋 頭
虛 空 豁 達逞 風 流
“Giải khước thiền hòa bố đại đầu
Hư không khoát đạt sính phong lưu”.
“Cởi được túi vải Thiền tăng,
Hư không bát ngát mặc tình rong chơi”.
Pháp Diễn Ngữ Lục q. hạ ghi:
“禪 侶 盡 臨 於 座 側、未 審 師 還 說 也 無?
– Thiền tăng đều đến tận bên tòa, chẳng hay thầy có nói được hay không?”.
Tục Nghệ Ngôn trong NHQL q. 30 ghi:
“諸 人 既 稱 禪 衲、下 視 流 俗、豈 可 不 思 并 古 人 哉?
– Các ông đã xưng là Thiền tăng, mà còn bắt chước thói tục, há tưởng đâu học được như người xưa rồi sao?”
Pháp Diễn Ngữ Lục q. thượng ghi:
“此 夏 居 白 雲。禪 人 偶 聚 會。三 月 九 旬 中。尊 卑 相 倚 賴。
– Hạ này ở Bạch Vân, Thiền tăng ngẫu nhiên tụ hội trong 3 tháng, trên dưới nương dựa nhau”.
Cư Sĩ Tâm Minh – Lê Đình Thám (1897-1969)     Vô Tận     Xin thầy giảng rõ nghi tình và sự không biết?     Tâm Thuần Thiện Có Thể Chuyển Thù Thành Bạn     Lí Luận Của Kẻ Trộm     NGƯỜI CÓ TRÍ ĐỪNG NHẬN VỀ MÌNH MẠNG SỐNG NGẮN NGỦI     Hòa Thượng Thích Hoàng Minh (1916-1991)     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Đại Sĩ Tăng Gìa     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Long Thọ     Hòa Thượng Thích Đạt Hảo (1916-1996)     


Pháp Ngữ
Sự rằng phúc họa đạo trời
Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra
Có trời mà cũng có ta
Tu là cội phúc, tình là dây oan


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,894 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,323 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất ongcaho197
Lượt truy cập 28,490,677