---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Kinh Ngũ Nghĩa
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 經五義 (Hoa Nghiêm Kinh Sớ)
Kinh ngũ nghĩa cũng gọi là kinh ngũ danh.
Một, Dũng Tuyền Nghĩa. Chánh giáo của Như Lai, ý nghĩa không cùng tận, như suối nước phun, chảy hoài không khô.
Hai, Xuất Sanh Nghĩa. Chánh giáo của Như Lai, nghĩa lý sâu xa, mở mang rộng rãi đến chúng sanh vô cùng tận.
Ba, Hiển Thị Nghĩa. Chánh giáo của Như Lai, bày tỏ sự, lý, không che giấu cái gì, mà có thể khai ngộ chúng sanh.
Bốn, Thắng Mặc Nghĩa. Chánh giáo của Như Lai, quy định chánh, tà để khiến cho chúng sanh trở về Chánh Đạo.
Năm, Kết Phát Nghĩa. Kết tóc thành dây, dây có thể xâu hoa lại tHành Tràng, dụ cho chánh giáo của Như Lai, xuyên suốt các pháp, thu nhiếp, dạy dỗ chúng sanh.
Nguyên Nhân Thất Bại Của Rất Nhiều Người: Hai Cái Cây, Bạn Sẽ Chặt Cây Nào?     BÀI TÁN THÁN CHU AN SĨ THỨ TÁM – THỨ CHÍN     Pháp Môn Nào Cũng Tối Thắng     Bản Chất Của Cúng Dường Là Tùy Tâm Và Tịnh Tâm     Ý Nghĩa Các Chỏm Tóc Trên Đầu Chú Tiểu     Gõ Cửa Thiền – Mưa Hoa     Trao Đổi Về Bài: Sau Khi Chết Xác Thân Chỉ Là “Đất”     Cho Vay Có Phải Nghề Tà Mạng?     Khi Chồng Đòi Ly Hôn     Tỉnh Thức     


Pháp Ngữ
Liên đài bất ly đương xứ
Tịnh độ chỉ tại mục tiền”.
(Đài sen không rời chỗ hiện tại
Đất tịnh nằm ngay trước mắt kia).


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,215 pháp âm và 7,114 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,616 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 283, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,299 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất quocdai75
Lượt truy cập 21,637,110