---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thất Kiến
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 七見 (Hoa Nghiêm Khổng Mục)
Phân biệt gọi là kiến. ở trong các pháp, ngoại đạo chấp mình là phải, cho đúng là trái, mê lầm không hiểu, đối với lý chánh đáng cho là sai trái; nên có bảy thứ phân biệt.
Một, Tà Kiến. Vì không chánh tín, phỉ báng chánh pháp, cho đến đối với quả báo thiện, ác và nhân duyên đúng đắn sanh ra pháp lành, đều bát là không. Đó là Tà Kiến.
(Nhân duyên đúng đắn là sáu căn là nhân, sáu trần là duyên có khả năng sanh ra tất cả các pháp; chứ không phải như ngoại đạo cho rằng các pháp sanh ra từ Phạm Thiên, hoặc từ vi trần. Đây là tà nhân duyên).
Hai, Ngã Kiến. Vì không biết thân này do năm uẩn mà thành, hư dối, không thật, lầm cho đó là thân, cưỡng lập ra chủ tể, luôn chấp làm ngã. Đó là Ngã Kiến.
Ba, Thường Kiến. Vì không biết thân mình và ngoại vật đều là vô thường, rốt cùng hoại diệt (hư hoại, không còn). Ngược lại, sai lầm cho là thường còn; đó là Thường Kiến.
Bốn, Đoạn Kiến. Vì không biết bản tính không tịch của các pháp, thường còn không hư hoại, mà lại cho là Đoạn Diệt, lầm lẫn cho rằng thân này chết rồi không sanh lại nữa. Đó là Đoạn Diệt.
Năm, Giới Đạo Kiến hay là Kiến Thủ. Vì không biết giới luật đúng đắn của Như Lai, mà ở trong tà giới tự mình phân biệt sai lầm, rồi giữ lấy thực hành, như giới trâu, giới chó v. v… chấp chặt cho là đúng và tự lấy làm đủ. Thiết nghĩ đó là tà vạy, mà lại không chịu tu nhân chân chánh. Đó là Giới Đạo Kiến.
(Giới trâu, chó là vì ngoại đạo cho rằng, đời trước, từ loài trâu, loài chó mà đến, nên lấy cỏ, vật ô uế làm thức ăn cho là giữ giới và tu khổ hạnh).
Sáu, Quả Đạo Kiến. Vì không biết chánh nhân chánh quả, đối với việc bất thiện, lại sanh ra tư tưởng cho là điều thiện huyền diệu, rồi siêng năng Tinh Tấn, như lấy việc chịu đựng lạnh, nóng, lấy than thoa lên người ngồi trên gai nhọn chấp cho là cách tu hành đúng đắn. Tu hành như thế chẳng được lợi ích bao nhiêu, thiết nghĩ, đó là sai lầm mà cho là cực quả. Đó là Quả Đạo Kiến.
(Lạnh, nóng, lấy than thoa lên người, ngồi trên gai nhọn là mùa lạnh thì ở trần chịu lạnh; mùa nóng thì dùng năm sức nóng đốt thân; hoặc lấy than thoa lên người; hoặc ngủ trên gai nhọn, tự cho là khổ hạnh, mong cầu chứng quả. Năm sức nóng là bốn phương dùng lửa và phía trên là mặt trời).
Bảy, Nghi Kiến. Đối với các pháp hoặc chấp có, hoặc chấp không, hoặc chấp thường, hoặc chấp đoạn v. v… sanh tâm do dự, không thể quyết đinh. Đó là Nghi Kiến.
Hóa Giải Nghiệp Báo     Người Ta Bước Vào Con Đường Đạo     Cần Hiểu Đúng Về Pháp Quy Y Tam Bảo     Tánh Không     Vì Sao Đức Phật Còn Tóc Mà Chư Tăng Thì Không?     Bản Chất Thực Sự Của Thiền     A-Tu-La Là Loài Gì?     Nếu Bạn Được Giải Thoát     Quy Y Một Lần Là Đủ     Bí Quyết Tới Niết Bàn     


Pháp Ngữ
Người thông minh dễ dàng thay
Gần người trí tuệ hiểu ngay đạo mầu
Hiểu ngay chánh pháp thâm sâu
Khác chi cái lưỡi nếm vào canh kia
Biết ngay hương vị khó chi.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,492 pháp âm và 6,977 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,483 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,273 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thanh Hà
Lượt truy cập 16,102,492