---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lục Thần Thông
----------------------------- Từ Điển Đa Ngôn Ngữ - Cs Minh Thông -----------------------------
● Six supernatural powers.
----------------------------- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội -----------------------------
● Sáu khả năng phi thường của người tu tập đã chứng đắc, bao gồm:
1. Thần Túc Thông - 神足通, là tên gọi chung của các năng lực siêu nhiên như bay trên trời, hóa thân, v.v. . .
2. Thiên Nhãn Thông - 天眼通, năng lực biết được trạng thái chuyển sanh của chúng sanh.
3. Thiên Nhĩ Thông - 天耳通, năng lực nghe được tất cả các âm thanh.
4. Tha Tâm Thông - 他 心通, năng lực biết được suy nghĩ của người khác.
5. Túc Mạng Thông - 宿命通, năng lực nhớ rõ trạng thái sinh tồn trong đời quá khứ.
6. Lậu Tận Thông - 漏盡通, năng lực biết được phiền não của bản thân đã dứt sạch.
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 六神通 (Pháp Giới Thứ Đệ).
Kinh Anh Lạc nói: Thần gọi là thiên tâm (tâm tự nhiên). Thông gọi là huệ tánh. Trí huệ tự nhiên, chiếu khắp vô ngại, nên gọi là Thần Thông.
Một, Thiên Nhãn Thông. Là có thể thấy chúng sanh trong lục đạo, chết đây sanh kia, các tướng khổ, vui và thấy vô số hình sắc của tất cả thế gian, không có chướng ngại. Đó gọi là Thiên Nhãn Thông.
Hai, Thiên Nhĩ Thông. Là nghe ngôn ngữ mừng lo, khổ vui của chúng sanh trong lục đạo cho đến vô số âm thinh trong thế gian. Đó gọi là Thiên Nhĩ Thông.
Ba, Tri Tha Tâm Thông. Là có thể biết tâm niệm của chúng sanh trong lục đạo. Đó gọi là Tri Tha Tâm Thông.
Bốn, Túc Mạng Thông. Là có thể biết đời sống của chính mình trong một, hai, ba đời mà cho đến mười, ngàn, vạn đời trước và những việc đã làm; cũng như có thể biết được đời trước của chúng sanh lục đạo và những việc nó đã làm. Đó gọi là Túc Mạng Thông.
Năm, Thân Như Ý Thông. Thân có thể bay dù núi, biển cũng không trở ngại. Chết ở thế giới này thì xuất hiện ở thế giới kia và ngược lại. Lớn có thể biến thành nhỏ có thể biến thành lớn. Biến hiện tùy ý. Đó gọi là Thân Như Ý Thông.
Sáu, Lậu Tận Thông. Lậu tận là Kiến Hoặc và Tư Hoặc trong tam giới. A La Hán trừ hết Kiến Hoặc và Tư Hoặc, không chịu sự sanh, tử trong tam giới và chứng được Thần Thông. Đó gọi là Lậu Tận Thông.
(Kiến Hoặc là ý căn đối Pháp Trần khởi lên phân biệt, gọi là Kiến Hoặc. Năm căn còn lại mắt, tai, mũi lưỡi, thân đối với năm trần sắc, thinh, hương, vị và xúc khởi lên các tham ái, gọi là Tư Hoặc).
Phật Giáo đã được du nhập vào Việt Nam từ lúc nào?     Hòa Thượng Thích Tôn Thắng (1879-1976)     Sáng Tạo     Kẻ Trộm Cũng Có Đạo     Linh Đạo     Áo Đơn Mùa Rét     Ba Loại Đệ Tử       Tây Du Ký – Tại sao Lão Rùa không thành chính quả?     Cao Tăng Dị Truyện – Lão Tử (Lý Nhĩ)     Thần Đông Nhạc Xin Thọ Giới     


Pháp Ngữ
Người hiền trí chuyên tu thiền
Ưa hương giải thoát, thích miền tịnh yên
Nghĩ suy giác ngộ vô biên
Chúng sinh yêu kính, chư thiên nể vì.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,925 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 36,612,477