---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Vô Gián Ngục
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五無間獄 (Địa Tạng Kinh)
Năm vô gián ngục là hữu tình chúng sanh ở trong Pháp Giới, tùy theo nghiệp của chúng tạo ra, chịu quả báo đau khổ này, không bao giờ gián đọan.
Một, Thú Quả Vô Gián. Thú tức là hướng tới. Các loài hữu tình, không kể nam, nữ, già, trẻ, quý, tiện đến trời, rồng, thần, qủy, tội nghiệp đã cảm thọ thì đều phải nhận lấy quả báo khổ đau; nên gọi Thú Quả Vô Gián.
(Đi đến quả báo khổ đau không giới hạn loài nào).
Hai, Thọ Khổ Vô Gián. Các loài hữu tình, đối với rừng kiếm, núi đao; vạc nước sôi, lò than đỏ; biển làm bằng đồng, nước chứa bằng sắt lỏng; chịu các khổ đau ấy, không có ngưng nghỉ; nên gọi là Thọ Khổ Vô Gián.
(Chịu đau khổ liên tục về hình phạt)
Ba, Thời Vô Gián. Các loài hữu tình, đọa vào đến trăm ngàn vạn kiếp, một ngày một đêm chết đi sống lại hàng vạn lần, chịu khổ không ngừng; nên gọi là Mạng Vô Gián (mạng sống chịu khổ liên tục không hở một giây trong khi chuyển kiếp)
Năm, Hình Vô Gián. Địa ngục này, bề dài, bề rộng đều tám vạn Do Tuần. Tất cả loài hữu tình, chịu khổ trong đó, một người cũng đầy, nhiều người cũng đầy; nên gọi là Hình Vô Gián.
(Dù ít hay nhiều tội nhân thì địa ngục vẫn lấp đầy).
Quán Xương Trắng – Lần 2     Giết Hại Vật Mạng Liên Lụy Đến Người Chết     Sắp Chết Được Tăng Tuổi Thọ     Giáo Dục Nhân Quả     Cao Tăng Dị Truyện – Thích Đạo Sinh     Bệnh Tật Và Những Pháp Tu     Đưa Cha Mẹ Vào Chùa Phụng Dưỡng Được Không?     Những Con chim Lo Việc Mai Táng     Hòa Thượng Thích Trí Hải (1906-1979)     Cao Tăng Dị Truyện – Tổ thứ 25 Tôn Giả Bà Xá Tư Đa (Basiasita)     


Pháp Ngữ
Nhân tâm sinh nhất niệm
Thiên địa tất giai tri .
Thiện ác nhược vô báo
Càn khôn tất hữu tư."
(Lòng người chỉ mới lăm le,
Ðất trời biết tất, răn đe chẳng từ.
Ðất trời phải thật riêng tư,
Thì mới mặc xác nhân từ, ác ôn!)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,850 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,317 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất haimen
Lượt truy cập 25,765,570