---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Hạ Phần Kết
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五下分結 (Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú)
Hạ phần kết là phiền não trói buộc ở cõi dục.
Một, Tham Trước. Tham là ham muốn, đắm chìm trong ấy không chán. Chúng sanh ở dục giới, đối với cảnh vừa lòng ở cõi trên, tâm tham nổi lên, không hề biết đủ. Do tham lam lầm lạc trói buộc, không có hạn kỳ ra khỏi ba cõi, nên gọi là kết.
Hai, Sân Kết. Sân là tâm giận dữ. Chúng sanh ở cõi dục, đối với cảnh trái ý ở cõi trên, tâm sân hận nổi lên, mà không tự ngăn chặn. Do sân hận mê lầm này trói buộc, không có hạn kỳ ra khỏi ba cõi, nên gọi là kết.
Ba, Thân Kiến Kết. Thân Kiến là chúng sanh ở cõi dục, đối với danh sắc, năm ấm, 12 nhập, 18 giới lầm cho là thân. Do Kiến Hoặc này trói buộc không có hạn kỳ ra khỏi ba cõi, nên gọi là kết. (Danh Sắc thì danh là tâm, sắc là sắc thân)
Bốn, Giới Thủ Kết. Giới Thủ là các ngoại đạo, những giới sai trái mà cho là giới, tức là tà giới. Do chấp chặt điều sai trái trói buộc, không có hạn kỳ ra khỏi ba cõi, nên gọi là kết.
Năm, Nghi Kết. Nghi là tâm mê mờ, trái với chân lý, nghi ngờ không quyết định. Chúng sanh ở cõi dục do nghi ngờ này, không có hạn kỳ ra ngoài ba cõi, nên gọi là kết.
Sườn Ram Mặn Chay     Không Quy Luật = Niết Bàn     Dua Nịnh Trục Lợi     Gõ Cửa Thiền – Nói Ít, Hiểu Nhiều     Mì Căn Xào Sả Ớt     TIẾT KIỆM TIỀN ĐỂ LÀM GÌ?     Những Chiến Sĩ Nhân Đạo     Sự Tích Giới Luật – 178 Pháp Ba Dật Đề ( Đơn Đề ) – Phần 4     LỜI CẢNH TỈNH CỦA LÃO THIỀN SƯ     Cơm Chay Kiểu Nhật     


Pháp Ngữ
Thiện ác đáo đầu chung hữu báo
Chỉ tranh lai tảo dữ lai trì.
(Thiện ác cuối cùng rồi sẽ báo
Chỉ còn sớm muộn đó mà thôi.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,888 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,322 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất nganguyen.159
Lượt truy cập 27,413,016