---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lục Tế Tâm
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 六蔽心 (Đại Trí Độ Luận)
Một, Xan Tâm. Vì tâm của chúng sanh bị keo kiệt, bủn xỉn che lấp, nên không thể tu hạnh Bố Thí. Dù có tu hạnh Bố Thí, thì cũng không dùng vật tốt cho người. Đó gọi là xan tâm.
Hai, Phá Giới Tâm. Vì tâm của chúng sanh do tham, sân, si, phiền não che lấp, nên làm những việc ác, không thể giữ giới cấm. Đó gọi là Phá Giới Tâm.
Ba, Sân Khuể Tâm. Vì tâm của chúng sanh do nóng nảy, hờn giận che lấp, nên khi gặp cảnh trái ý, thường rắp tâm hảm hại người, mà không tu hành Nhẫn Nhục. Đó gọi là Sân Khuể Tâm.
Bốn, Giải Đãi Tâm. Vì tâm của chúng sanh do lười biếng che lấp, nên không thể Tinh Tấn tu hành thánh đạo. Đó gọi là Giải Đãi Tâm.
Năm, Loạn Tâm. Vì tâm của chúng sanh do tán loạn che lấp, phương hại Thiền Định. Giống như đèn bị gió thổi, tuy có sáng, mà không soi rõ vật. Đó gọi là Loạn Tâm.
Sáu, Si Tâm. Vì tâm của chúng sanh do ngu si che lấp, nên không có trí huệ. Đối với mọi việc, không thể biết được, chấp chặt pháp tà, không mong được chánh kiến. Đó gọi là Si Tâm.
Xin hỏi người ta có linh hồn không?     Khi Chưa Đổi Được Nghề Thì Nên Chuyển Bớt Nghiệp     Cái Bẫy – Khách Lữ Hành     Quét Ốc Gieo Mầm Phước     Thờ Phật Thích Ca     Phật Và Bụt Đều Là Một Hay Khác     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Cầu Tăng Tuổi Thọ ( P.1 )     Chuyện Trò Giúp Thầy Đạt Ngộ     Thờ Vong Ở Trong Chùa     Bánh Khúc Chay     


Pháp Ngữ
Vui thay, Phật ra đời!
Vui thay, Pháp được giảng!
Vui thay, Tăng hòa hợp!
Hòa hợp tu, vui thay!


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,894 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,324 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất mailam20
Lượt truy cập 28,582,446