---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thập Lục Tri Kiến
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 十六知見 (Đại Trí Độ Luận)
Người chưa thấy (hiểu) Chánh Đạo, ở trong năm ấm, cưỡng lập chủ tể (ông chủ) và lầm cho là có ngã, Ngã Sở. Tâm so đo là có ngã, trãi qua các duyên thì có mộtsáu sự hiểu biết khác nhau: Một, Ngã. Vì ở trong năm ấm, Vô Minh không hiểu rõ nên lầm cho ngã và Ngã Sở là có thật. Do vậy gọi là ngã.
Hai, Chúng Sanh. ở trong năm ấm hòa hợp, lầm cho năm ấm ấy hợp lại mà có sự sống, nên gọi là Chúng Sanh.
Ba, Thọ Giả. ở trong năm ấm, lầm cho có ngã, chịu quả báo trong một thời gian nhất định, mạng sống có dài, ngắn, nên gọi là Thọ Giả.
Bốn, Mạng Giả. ở trong năm ấm lầm cho có ngã, mạng căn duy trì liên tục không đứt quảng, nên gọi là Mạng Giả.
Năm, Sanh Giả. ở trong năm ấm lầm cho có ngã có thể khởi lên nhiều việc và cho rằng ngã đến trong loài người để thọ sanh, nên gọi là Sanh Ngã.
Sáu, Dưỡng Dục. ở trong năm ấm lầm cho là ngã có thể dưỡng dục người khác và cho là ngã từ khi sanh ra đến giờ được cha mẹ nuôi dưỡng, nên gọi là Dưỡng Dục.
Bảy, Chúng Số. ở trong năm ấm làm cho có ngã có năm ấm, 12 nhập, 18 giới, … các pháp số, nên gọi là Chúng Số.
Tám, Nhân. ở trong năm ấm lầm cho là ngã, là người có thể tu hành, khác với người không thể tu hành và cho ngã sanh ra trong Nhân Đạo không giống với loài khác, nên gọi là Nhân.
Chín, Tác Giả. ở trong năm ấm lầm cho ngã có thân, lực, chân, tay có thể làm việc được, nên gọi là Tác Giả.
Mười, Sử Tác Giả. ở trong năm ấm lầm cho ngã có thể sai khiến người khác, nên gọi là Sử Tác Giả.
Mười một, Khởi Giả. ở trong năm ấm lầm cho ngã có thể tạo ra nghiệp tội, phước ở đời sau, nên gọi là khởi giả.
Mười hai, Sử Khởi Giả. ở trong năm ấm lầm cho ngã có thể khiến người khác tạo ra nghiệp phước, tội ở đời sau, nên gọi là Sử Khởi Giả.
Mười ba, Thọ Giả. ở trong năm ấm lầm cho thân sau của ngã sẽ chịu quả báo tội, phước, nên gọi là Thọ Giả.
Mười bốn, Sử Thọ Giả. ở trong năm ấm lầm cho ngã sẽ khiến cho người khác chịu các quả báo khổ, vui, nên gọi là Sử Thọ Giả.
Mười lăm, Tri Giả. ở trong năm ấm lầm cho ngã có năm căn có thể biết năm trần, nên gọi là Tri Giả.
Mười sáu, Kiến Giả. ở trong năm ấm lầm cho ngã có Nhãn Căn có thể thấy tất cả tướng, lại lầm cho ngã có thể nổi lên Tà Kiến, chánh kiến, nên gọi là Kiến Giả.
Phải chăng đạo Phật chủ trương lìa bỏ thế gian?     Vấn đề tuổi tác và duyên số trong hôn nhân ?     VÌ SAO CÓ “PHÒNG TUYẾN CÁC CHÙA”? CHÙA NÀO Ở GIA ĐỊNH ĐÃ BỊ PHÁP TRIỆT HẠ, PHÁ HỦY VÀO NHỮNG NĂM 1860 – 1880?     Cao Tăng Dị Truyện – Tổ thứ 15 Tôn Giả Ca Na Đề Bà (Kanadeva)     Chánh Niệm Là Nền Tảng Của Mọi Pháp Hành Phật Giáo     HAI CON CHIA CỦA     Lạnh dưới 0 độ mà không sao?     Hòa Thượng Thích Thiện Quảng (1862-1911)     Thượng Tọa Thích Tiêu Diêu (1892-1963)     Mục Liên Truyền Kỳ     


Pháp Ngữ
Khô mộc phùng xuân do tái phát
Nhân vô lưỡng độ tái thiếu niên.
(Gặp xuân cây héo đâm chồi lại
Người chẳng hai lần tuổi thiếu niên.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,912 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,327 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thu Hà
Lượt truy cập 30,049,055