---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thực Nhục Thập Quá
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 食肉十過 (Pháp Uyển Châu Lâm)
Một, Chúng Sanh Thị Kỷ Thân. Tất cả chúng sanh luân hồi trong năm đường, lấy lẫn nhau, làm bà con lẫn nhau. Vì nhân duyên này, nay dùng thịt làm thức ăn thì đều là thịt của bà con mình, nên gọi chúng sanh là bà con của mình.
Hai, Kiến Sanh Kinh Bố. Tất cả chúng sanh đều giữ gìn và luyến tiếc thân mạng, so với con người đâu có khác. Nếu thấy người ăn thịt nên sợ sệt, xa lánh, nên gọi là kiến sanh kinh bố.
Ba, Hoại Tha Tín Tâm. Người thực hành việc thiện ở thế gian, thấy Sa Môn ăn thịt thì chê bai và nói rằng trong Phật Pháp không có Sa Môn chân chính tu Phạm Hạnh, nên nói là phá hoại Tín Tâm của người khác.
Bốn, Hành Nhân Bất Ưng Thực. Bồ Tát vì cầu xa lìa sanh tử, nên tu hạnh từ bi, ít muốn biết đủ. Nếu vị nào ăn thịt thì không thể xa lìa đường sống chết, nên nói người hành hạnh Bồ Tát không nên ăn thịt.
Năm, La Sát Tập Khí. Tiếng Phạn là La Sát, tiếng Hoa là Tốc Tật Quỷ. Tập Khí là phần tập khí còn lại của đời trước. Vì đời trước Sa Môn từng làm quyến thuộc với La Sát, đời này tuy xuất gia ở trong Phật Pháp; do tập khí còn sót lại từ trước nên thấy người ăn thịt, thích được gần gũi; nên gọi là tập khí của La Sát.
Sáu, Học Thuật Bất Thành. Người học đạo, nếu thích ăn thịt thì làm ô nhiễm Phạm Hạnh; đối với thánh Đạo Vô Thượng của Như Lai, xuất thế giải thoát không thành tựu được; nên gọi là học thuật bất thành.
Bảy, Sanh Mạng Đồng Kỷ. Người học đạo nên khởi lên tâm từ, xem xét kỹ lưỡng tất cả chúng sanh ham sống sợ chết, so với mình không khác nhau, nên phải bảo vệ cho chúng, vì mạng sống giống nhau.
Tám, Thiên Thánh Viễn Ly. Người ăn thịt các bậc trời, thánh, người đều chán ghét, xa lìa, không muốn gần gũi, nên gọi là thiên thánh viễn ly.
Chín, Bất Tịnh Sở Xuất. Tất cả súc sanh, nhân đời trước làm nghiệp bất tịnh, nên thành thân bất tịnh; những thứ ăn uống của chúng, phần nhiều cũng là bất tịnh. Người học đạo muốn tu Phạm Hạnh mà ăn thịt ấy cũng là bất tịnh; nên gọi là chỗ xuất phát bất tịnh.
Mười, Tử Đọa Ác Đạo. Người ăn thịt chắc chắn phần nhiều làm tổn hại mạng sống của sinh vật, nhiệp ác mỗi ngày một chồng chất, nên sau khi chết, ắt sanh vào đường ác, nên nói chết rơi vào đường ác.
Hóa Giải Nghiệp Báo     Người Ta Bước Vào Con Đường Đạo     Cần Hiểu Đúng Về Pháp Quy Y Tam Bảo     Tánh Không     Vì Sao Đức Phật Còn Tóc Mà Chư Tăng Thì Không?     Bản Chất Thực Sự Của Thiền     A-Tu-La Là Loài Gì?     Nếu Bạn Được Giải Thoát     Quy Y Một Lần Là Đủ     Bí Quyết Tới Niết Bàn     


Pháp Ngữ
Ám thất khuy tâm
Thần mục như điện.
(Lòng tà ngõ tối
Thần thấy như gương.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,492 pháp âm và 6,977 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,483 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,273 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thanh Hà
Lượt truy cập 16,102,637