---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Nhất Cảnh Tứ Tâm
----------------------------- Phật Học Danh Số - Như Thọ - Nguyên Liên -----------------------------
● Nhất cảnh tứ tâm còn gọi là “Nhất thủy tứ tâm” ví như dòng nước không có tướng sai biệt, nhân vì quả báo của trời, người, ngạ quỉ, súc sanh bất đồng. Vì vậy, ngay nơi một dòng nước mà chỗ thấy có 4 tướng sai biệt:
1. Chư thiên thấy nước cho là đất bằng các báu, nghĩa là chư Thiên có phước báu thù thắng. Chỗ thấy nước còn các Ngài trở thành báu như: lưu ly, pha lê làm đất.
2. Con người thấy nước là nước, nghĩa là chỗ thấy của con người thế gian là nước, dù trong hay đục, mặn hay ngọt, có khác nhau nhưng vẫn là dòng nước.
3. Ngạ quỷ thấy nước là bồn máu, nghĩa là do đời trước quá tham lam, tội chướng rất sâu nặng nên bị đọa vào trong loài ngạ quỷ, kiếp dài không nghe được tên nước, lại bị đói khát bức bách, thấy dòng nước khởi ý muốn uống cho đã khát nhưng đến gần bờ sông thời thấy là bồn máu.
4. Loài cá thấy nước cho là trụ xứ để sinh sống mà bơi lội qua lại không thấy tướng nước.
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 一境四心 (Nhiếp Đại Thừa Luận Thích)
Ví như một dòng sông, vốn không khác nhau. Vì quả báo khác nhau của trời, người, Ngạ Quỷ, súc sanh, nên một dòng sông mà nhìn thấy có bốn tướng khác nhau.
Một, Thiên Kiến Thuỷ Thị Bảo Nghiêm Địa. Vì Chư Thiên phước đức nhiều, nên khi thấy nước thì thành đất trang nghiêm toàn bằng Lưu Ly
(tiếng Phạn là Lưu Ly, tiếng Hoa là ngọc sắc xanh)
Hai, Nhân Kiến Thị Thuỷ. Người thế gian thấy nước, trong đục khác nhau, nhưng đều là nước.
Ba, Ngạ Quỷ Kiến Thuỷ Thị Nùng Huyết. Do đời trước tham lam, keo kiệt, tội chướng sâu nặng, đọa vào Ngạ Quỷ, nhiều kiếp không nghe đến tên nước (để uống). Khi cơn khát thúc ép, mong được thấy nước sông để uống, chạy vội đến bờ thì là máu mủ.
Bốn, Ngư Kiến Thuỷ Thị Trú Xứ. Trú xứ tức là hang để ở. Cá lấy nước làm nơi để ở, bơi lặn, không thấy nước.
Sự Tích Giới Luật – Ba Mươi Pháp Xả Đọa ( Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề ) – Phần 8     Ngũ Đài Sơn Truyện     Giò Thủ Chay     Trung thừa dùng kinh nào để tu?     Nếu không có cái bản ngã cá biệt, thì ai hạnh phúc và ai khổ đau?     TRÒ BÓP CHÂN THẦY     Lễ Tắm Phật     Khuyên Người Buôn Bán, Nông Phu, Thợ Thuyền     Gỏi Cuốn Chay     Trực Ngôn Can Gián – Thản Nhiên Vô Tư     


Pháp Ngữ
Vị kết Bồ đề quả
Tiên kết chúng sanh duyên

Ngôi Thái-Tử, Sĩ-Đạt-Da còn bỏ
Vào rừng non, tuyết-lảnh để tu hành
Thấy cuộc đời, toàn sanh-tử bao doanh
Đau khổ mãi, có chi đâu hạnh-phúc

Lòng tham-ác, chứa đầy ko tích-trữ
Hỏi sống còn, hưởng thụ mãi hoài chăng?
Kìa Thạch-Sùng, Vương-Khải mấy ai bằng
Giàu tột bực, thời xưa mà cũng chết!

Con quyết tu, thì chi chi nhịn hết
Nhịn, nhịn hoài; nhịn, nhịn mãi con ôi!
Chẳng phải là, nhịn có ba lần thôi
Mà nhịn mãi, đến khi thành chánh-giác
Con nhịn được, dầu thân con có thác
Thác thân con, mà tâm được nhẹ nhàng
Cõi Tây-Phương, con chắc-chắn bước sang
Bằng con đọa, Thầy nguyện ra chịu thế.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,215 pháp âm và 7,114 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,616 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 283, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,299 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất quocdai75
Lượt truy cập 21,615,425