---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tư Tu Lục Ý
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 思修六意 (Nhiếp Đại Thừa Luận)
Một, Quảng Đại Ý. Vì Bồ Tát tu hành, phát tâm rộng lớn, trải qua vô số kiếp mới được giác ngộ. Vào thời gian ấy, thường bỏ thân mạng và vô số bảy thứ báu cúng dường cho Phật. Từ khi bắt đầu cho đến cuối cùng, mà tâm của các vị Bồ Tát đó vẫn không thấy đủ. Đó gọi là Bồ Tát Quảng Đại Ý.
Hai, Trường Thời Ý. Vì, Bồ Tát tu hành, từ khi mới phát tâm, cho đến thành Phật, luôn không buông lung, thường Bố Thí, giữ giới, trải qua vô số kiếp, vẫn không thấy chán nản. Đó gọi là Bồ Tát Trường Thời Ý.
Ba, Hoan Hỉ Ý. Vì Bồ Tát tu hành, thường tu Lục Độ Vạn Hạnh, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đối mình và người đều sanh hoan hỉ. Đó gọi là Bồ Tát Hoan Hỉ Ý.
Bốn, Hữu Ân Đức Ý. Vì Bồ Tát tu hành, thường tu Lục Độ Vạn Hạnh, đem lợi ích cho tất cả chúng sanh. Tuy thấy người kia đối với ta có nhiều ân đức, mà không thấy mình ban ân cho họ. Đó gọi là Bồ Tát Hữu Ân Đức Ý.
Năm, Đại Chí Ý. Vì Bồ Tát tu hành, thường tu Lục Độ Vạn Hạnh; những căn lành công đức các Ngài có được, không hề chấp trước, mà hướng về Bố Thí cho tất cả chúng sanh, để cho chúng đều được quả báo tốt đẹp. Đó gọi là Bồ Tát Đại Chí Ý.
Sáu, Thiện Hảo Ý. Vì Bồ Tát tu hành, thường tu Lục Độ Vạn Hạnh, sanh ra căn lành công đức, khiến cho tất cả chúng sanh đều nhận được một cách bình đẳng, và còn làm cho chúng Hồi Hướng vô thượng Bồ Đề. Đó gọi là Bồ Tát Thiện Hảo Ý.
NGÀI HUYỀN TRANG KHƠI DẬY VÀ CỦNG CỐ NIỀM TIN     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Đồ Độc Sách     Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng (1927-1997)     Làm Việc Thiện Không Đúng Dễ Tạo Nghiệp     Một đồng xu nhặt được biến người bần hàn trở thành giàu có!!!     Người đọc sách được có trí tuệ là như thế nào?     Thương Tổn Lòng Từ Bi     Làm lành chết bất đắc kỳ tử có được siêu không?     Cuồng tâm ngưng nghỉ, ngưng nghỉ tức Bồ đề?     Hòa Thượng Thích Kế Châu (1922-1996)     


Pháp Ngữ
Trên cao đã có thánh tri
Người nhân nghĩa chẳng hàn vi bao giờ


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,876 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,321 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất dinhquangtru
Lượt truy cập 26,516,128