---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Như Lai Thập Thân
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 如來十身(Hoa Nghiêm Giáo Môn Chỉ Chưởng)
Một, Bồ Đề Thân. Tiếng Phạn là Bồ Đề, tiếng Hoa là Đạo. Vì Như Lai ở dưới cội cây Bồ Đề, hàng phục các ma bên ngoài, bừng sáng đại ngộ, thành Đẳng chánh giác (chánh biến tri). Đó gọi là thân Bồ Đề.
Hai, Nguyện Thân. Vì bổn nguyện của Như Lai, rộng khắp Pháp Giới, thề độ tất cả chúng sanh, nên từ Đâu Suất Giáng Sanh xuống thế gian, nói pháp đem lại lợi ích cho chúng sanh, đáp lại nguyện từ nhiều kiếp trước. Đó gọi là Nguyện Thân.
Ba, Hóa Thân. Vì Như Lai tùy loại chúng sanh mà Hóa Thân, thích hợp căn cơ của mọi loài, giống như bóng trăng chìm xuống muôn vàn sông rạch. Đó gọi là Hóa Thân.
Bốn, Lực Trì Thân. Vì thần lực của Như Lai duy trì một thân hay nhiều thân luôn luôn không hư hoại, làm ruộng phước cho chúng sanh. Đó gọi là Thần Lực Thân. (Một thân là thân chân thật của Như Lai. Nhiều thân là Hóa Thân của Như Lai, sau khi tịch diệt còn lại xá lợi).
Năm, Tướng Hảo Trang Nghiêm Thân. Vì Như Lai đã chứng được thân thật báo có vô số tướng tốt nghiêm. Đó gọi là thân trang nghiêm bằng tướng tốt.
Sáu, Oai Thế Thân. Như Lai ở giữa đạo tràng, đại chúng, oai đức của Ngài rất lớn, tất cả trời, ma, ngoại đạo đều quy phục. Giống như ánh sáng mặt trăng che khuất tia sáng lẽ loi của các vì sao. Đó gọi là Oai Thế Thân.
Bảy, Ý Sanh Thân. Vì Như Lai tùy theo ý mình hay ý của người khác,có thể thọ sanh mọi nơi, độ các loài hữu tình. Ý vừa móng tới thì thân đã đến nơi. Đó gọi là Ý Sanh Thân.
Tám, Phước Đức Thân. Vì phước đức của Như Lai đầy đủ. Giống như biển cả, nước có khắp mọi nơi. Đó gọi là Phước Đức Thân.
Chín, Pháp Thân. Vì pháp tánh của Như Lai chân thật, thường còn, vắng lặng, trong veo, bao trùm Pháp Giới.
Kinh nói: Phật lấy pháp làm thân, thanh tịnh như hư không. Đó gọi là Pháp Thân.
Mười, Trí Thân. Vì trí huệ của Như Lai nhiệm mầu, viên minh, quyết định các pháp, thông suốt không chút chướng ngại. Đó gọi là Trí Thân.
Cả Bầy Chim Mổ Xé Thân Xác     Kinh Chép     Đạt Ma Tổ Sư     Canh Cá Lóc Nấu Lá Giang     Quán Xác Chết Trương Sình – Lần 2     Lưới Bắt Chim Bị Mắc Bệnh Lạ     Bản Chất     Khoai Tây Xào Rong Biển     Thần Khiến Kẻ Xấu Gặp Tai Họa Và Khuyên Bảo Người Tốt Tránh Xa     Vì sao phóng sinh ? phóng sinh như thế nào ?     


Pháp Ngữ
Tống quân thiên lý
Chung tu nhất biệt.
(Tiễn nhau ngàn dặm thẫn thờ
Cuối cùng cũng phải có giờ chia tay.(


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,215 pháp âm và 7,114 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,606 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 283, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,296 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất anchay181284
Lượt truy cập 21,091,725