---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Hối
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五悔 (Thiên Thai Tứ Giáo Nghi)
Có năm lọai đều gọi là hối, vì chúng đều có thể tiêu diệt tội, tức là diệt nghiệp của thân, miệng, ý. Khuyến Thỉnh thì diệt được tội của ba tuần thỉnh Phật nhập diệt. Tùy hỉ thì diệt được tội ghen ghét người khác tu tập việc lành. Hồi Hướng thì diệt được tâm cầu sanh trong ba cõi. Phát Nguyện thì diệt được lỗi tu hành thối chí. (ba tuần là tiếng Phạn, tiếng Hoa là ác).
Một, Sám Hối. Sám là tu sửa những nghiệp sắp đến. Hối là sửa đổi những việc đã qua. Tu quả lành ở tương lai thì sửa đổi nhân ác ở quá khứ. Đó là Sám Hối.
Hai, Khuyến Thỉnh. Khuyến Thỉnh có hai:
1) Mười phương thế giới có Phật sắp vào Niết Bàn thì cầu thỉnh ở lại cõi đời để đem lại lợi ích cho chúng sanh.
2) Mười phương thế giới có Phật vừa thành chánh giác, cầu xin chuyển pháp luân, độ các chúng sanh. Tuy không diện kiến chư phật, nhưng thành tâm cầu xin, bằng lòng thành cung kính hướng về. Đó là khuyến thỉnh.
Ba, Tùy Hỷ. Tán đồng người khác tu tập nhân lành, hoan hỷ người khác đạt kết quả tốt. Đó là Tùy Hỷ.
Bốn, Hồi Hướng. Ba tu nghiệp trên tu tập được tất cả việc lành, cho đến Sám Hối, khuyến thỉnh, Tùy Hỷ, vô vàn công đức Hồi Hướng cho tất cả chúng sanh trong Pháp Giới. Đó là Hồi Hướng.
Năm, Phát Nguyện. Phát thệ nguyện cốt là chế phục tâm mình. Hễ đã có tu hành thì phải có kỳ hạn chứng đạo quả. Nếu không có tâm mong mỏi, e sẽ đưa đến thối thất. Đó là lý do nói rằng nếu không phát tâm, thì việc gì cũng chẳng thành. Cho nên chư Phật và Bồ Tát, chẳng có vị nào không phát tâm mà thành chánh giác. Đó là phát nguyện.
Cõi Cực Lạc Có Vĩnh Hằng?     Giết Chồn Bị Quả Báo Hỏa Hoạn     Phước Trí Nhị Nghiêm     Ðào Ao Phóng Sinh     For Toddlers From the Opioid Disaster, Best Treatment Could Be Mom’s Restoration     As Carbon Dioxide Degrees Increase, Important Crops Are Getting rid of Nutrients     Harvey Weinstein, His Brother As well as their Corporation Hit With Civil Rights Lawsuit     Tham Thực Cực Thân     Làm thế nào để tham cho đúng phương pháp Tổ sư thiền?     Chọn Pháp Môn Tu, Nên Như Thế Nào?     


Pháp Ngữ
Tự mình hãy kiểm soát mình
Tự mình dò xét chân thành bản thân
Tự mình giác tỉnh canh phòng
Tỳ Kheo sẽ sống vô cùng an vui.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,492 pháp âm và 6,977 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,486 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,273 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thanh Hà
Lượt truy cập 16,323,843