---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thập Chủng Thuyết Tam Thế
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 十種說三世 (Hoa Nghiêm Kinh)
Thập chủng thuyết tam thế là trong mỗi tam thế có ba nên chia làm chín trường hợp riêng biệt. Họp lại những khác nhau trở về cái chung và thu vào một niệm. Vì lấy một hòa tan trong chín, nên tuy chín mà thường một, tuy một luôn chín. một và chín không trở ngại, mười đời viên dung.
Kinh nói: Vô lượng vô số kiếp, hiểu ra là trong một niệm. Trí niệm cũng là vô niệm, thấy thế gian như thế. Đó gọi là mười thứ nói về ba đời.
Một, Quá Khứ Thế Thuyết Quá Khứ Thế. Trong đời quá khứ nói về việc của đời quá khứ.
Hai, Quá Khứ Thuyết Vị Lai Thế. Trong đời quá khứ nói về việc của đời vị lai.
Ba, Quá Khứ Thuyết Hiện Tại Thế. Trong đời quá khứ nói việc của đời hiện tại.
Bốn, Vị Lai Thế Thuyết Quá Khứ Thế. Trong đời vị lai nói việc của đời quá khứ.
Năm, Vị Lai Thế Thuyết Hiện Tại Thế. Trong đời vị lai nói việc hiện tại.
Sáu, Vị Lai Thế Thuyết Vô Tận. Trong đời vị lai nói việc đời vị lai và sau cả vị lai, vô cùng tận vị lai.
Bảy, Hiện Tại Thế Thuyết Quá Khứ Thế. Trong đời hiện tại nói việc quá khứ.
Tám, Hiện Tại Thế Thuyết Vị Lai Thế. Trong đời hiện tại nói việc vị lai.
Chín, Hiện Tại Thế Thuyết Bình Đẳng. Trong đời hiện tại nói việc hiện tại, lấy hiện tại làm bình đẳng, theo lệ của hiện tại cho quá khứ, vị lai, trước sau bằng nhau.
Mười, Hiện Tại Thế Thuyết Tam Thế Tức Nhất Niệm. Thế do tích tụ niệm mà thành, nên ba đời, mỗi đời đều có ba mà thành chín thu nhiếp chín đời thành ba đời, thu nhiếp ba đời thành một niệm; nên luận nói rằng: mười đời xưa nay, trước sau không lìa đương niệm (niệm hiện tại).
Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Đọc Sách Kindle (Dành cho Tu Sĩ)     Hỏa Hóa Kinh Sách Đúng Pháp     Lễ Phép Thường Ngày – Tịnh Tông Học Hội     Pháp Niệm Phật Nào Đúng?     Soup Rong Biển Nấu Rau Cải .     Tha Thứ     Con Đường Đạo Không Phải Là Một Cái Hàn Thử Biểu     Nuôi cá kiểng trong nhà có mang tội hay không?     Ni Viện Diệu Quang – Nha Trang (lần 2): Thư Ngõ Ấn Tống Kinh Sách     Không Vướng Mắc     Tu sĩ: Cs.Tâm Kiến Chánh
Thể loại: Việt Nam


[-] Dấu mục nghe pháp âm     [x] Tắt mục nghe pháp âm

Pháp Ngữ
Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn.
Hét bể cổ họng cũng uổng công


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,924 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 36,405,344