---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Nhẫn
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五忍 (Nhân Vương Hộ Quốc Kinh)
Một, Phục Nhẫn Phục Là Ẩn Núp. Nhẫn là chịu đựng hay chấp nhận. Bậc tam hiền ở trước Thập Địa, chưa được vô lậu, chưa thể chứng quả; chỉ có trí mà thôi nên chỉ điều phục phiền não không thể dứt trừ; nên gọi là Phục Nhẫn.
(Tam Hiền là Bồ Tát Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng)
Hai, Tín Nhẫn. Tín là thuận theo, không nghi ngờ. Bồ Tát Địa thứ một, Địa thứ
hai, Địa thứ ba, có được Tín Tâm vô lậu; nên gọi là Tín Nhẫn.
(Địa thứ nhất là Hoan Hỷ. Địa thứ hai là Ly Cấu Địa. Địa thứ ba là Phát Quang Địa)
Ba, Thuận Nhẫn. Thuận tức là tùy thuận. Tùy thuận là thuận theo, cũng gọi là theo sau. Bồ Tát tứ địa, ngũ địa, lục địa thuận theo đạo Bồ Đề, hướng về quả Vô Sanh; nên gọi Thuận Nhẫn.
(Địa thứ bốn là Diệm Huệ Địa; địa thứ năm là Nan Thắng Địa. địa thứ sáu là Hiện Tiền Địa)
Bốn, Vô Sanh Nhẫn Bồ Tát Địa thứ bảy, tám, chín vọng hoặc đã hết, hiểu rõ các pháp đều không sanh; nên gọi là Vô Sanh Nhẫn.
(Địa thứ bảy là Viễn Hành Địa, địa thứ tám là Bất Động Địa, địa thứ chín là Thiện Huệ Địa)
Năm, Tịch Diệt Nhẫn. Địa thứ mười là Bồ Tát Pháp Vân Địa, quả Đẳng Giác, Diệu Giác, Phật, các hoặc đã dứt hết, thanh tịnh, Vô Vi, vắng lặng hoàn toàn; nên gọi là tịch diệt nhẫn.
(Đẳng Giác là ngôi vị sau Phật một bậc, hơn các ngôi vị trước nên được gọi là giác). Nếu luận về 42 ngôi vị thì bắt đầu là Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa, Đẳng Giác và Diệu Giác; ở đây chỉ nói 40 vị thì lấy Đẳng Giác, Diệu Giác thu vào Pháp Vân Địa.
Hòa Thượng Thích Minh Thành (1937-2000)     Nấm Linh Chi Xào Chay     Cà Ri Rau Quả     Công Bằng Ngu Xuẩn     Mạnh Mẫu Tam Thiên (Mẹ của Mạnh Tử 3 lần chuyển nhà dạy con)     Chả Chay Kho Măng     Điều Gì Đến Sẽ Đến     Sao có bốn loài chúng sanh: thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, hóa sanh?     Ăn chay có thành Phật hay không?     Mong Nước Đừng Chảy     


Pháp Ngữ
Sống điềm tĩnh,và mỉm cười với những thăng trầm,thắng lợi,hơn thua vinh nhục của cuộc đời


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,912 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,328 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nguyễn Huơng Yên
Lượt truy cập 30,190,566