---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ni Bát Khí Giới
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 尼八棄戒 (Lăng Nghiêm Kinh Nghĩa Hải)
Ni phạm tám tội này cho ra ngoài Phật Pháp.
Một, Sát. Giết tức là làm thương tổn mạng sống. Vì tất cả loài hữu tình đều muốn luyến tiếc mạng sống của mình. Nếu nữ tu không có tâm từ, mà ngược lại còn giết hại chúng; nên bị đuổi ra khỏi ni giới.
Hai, Đạo. Trộm là lén lấy tài vật của người khác. Vì nữ tu, đối với tài vật của người khác, sanh tâm ham muốn, không cho mà lấy; nên bị đuổi ra khỏi ni giới.
Ba, Dâm. Dâm tức là ham muốn, đắm chìm. Vì nữ tu không thể dùng lễ nghi tự mình phong ngừa, dùng giới luật tự giữ mình, ham muốn Sắc Dục, làm dơ bẩn Tịnh Hạnh, nên bị đuổi ra khỏi ni giới.
Bốn, Vọng. Vọng là giả dối, không thật. Vì nữ tu che giấu sự thật, nói lời giả dối, xảo trá với người khác; nên bị đuổi ra khỏi ni giới.
Năm, Xúc. Xúc tức là vuốt ve, xúc chạm. Vì nữ tu nếu vuốt ve, xúc chạm với thân thể người nam, tâm ham muốn nhiễm ô khởi lên; nên bị đuổi ra khỏi ni giới.
Sáu, Bát. Bát là tám việc. Vì nữ tu cùng với người nam có tâm ô nhiễm; nắm tay nhau; hoặc nắm áo nhau; hoặc cùng ở ngồi chỗ khuất; hoặc cùng nói chuyện với nhau; cùng đi với nhau; cùng khiêng, vác chung; hoặc ở chung với nhau một thời gian. Phạm tám việc này, bị đuổi ra khỏi ni giới.
Bảy, Phú. Phú tức là che đậy. Vì nữ tu, khi cùng đại chúng tụng giới, tác pháp mà che đậy tội của người khác, không dám trình bày trước chúng; nên bị đuổi ra khỏi ni giới.
Tám, Tuỳ. Tùy là nương theo. Vì nữ tu, ở trong tăng chúng, chưa làm phép cộng trụ mà nương theo ở chung; nên bị đuổi khỏi ni giới.
Tại sao có nhiều tông phái khác nhau trong Phật giáo?     Ðiện Thoại Có Lưu Hình Phật, Bỏ Túi Mắc Tội Không?     Áo Đơn Mùa Rét     Bí Quyết Tới Niết Bàn     Người Với Nai Cùng Chết     Bạn con và chị con đều có ngoại tình, xin hỏi đối với chuyện này con nên làm thế nào?     Khuyên Người Cầu Con Nối Dõi     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1) – Watchful     Phật Tử có kết hôn với người đạo khác không?     Hòa Thượng Tế Xuyên – Thích Doãn Hài (1874-1958)     


Pháp Ngữ
Đừng khinh ác nhỏ cho là không tội,
Giọt nước tuy ít chứa dồn đầy lu


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,776 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,306 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thích phước nghiêm
Lượt truy cập 23,706,167