---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: A Nan Tứ Vấn
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 呵難四問 (Niết Bàn Kinh hậu phần)
Phật sắp sửa nhập diệt, nói với A Nan và đại chúng rằng: sau khi ta Diệt Độ, các ông phải siêng năng dạy dỗ nhau, sớm cầu xa lìa (ba cõi), kiếp này trôi qua vô ích, sau hối hận không kịp. A Nan nghe Phật nói rồi, lúc ấy đau buồn, khóc lóc nức nở, toàn thân mê man, ngất lịm. Thấy vậy A Nê Lô Đậu (A Na Luật) an ủi A Nan rằng: Thời gian Như Lai Diệt Độ đã tới, hôm nay còn, sáng mai mất, ông y theo lời tôi mà hỏi Phật bốn vấn đề. Và Phật nói rằng các ông lắng nghe, ta vì các ông mà nói.
Một, Phật Diệt Độ Hậu Ác Tánh Xa Nặc Vân Hà Cộng Trụ. Phật đáp: Tỳ Kheo Xa Nặc có tánh nhỏ hẹp xấu ác, sau khi ta Diệt Độ, các ông nên nương nơi giáo pháp của ta điều phục tâm của ông ta, trừ bỏ tánh ác, không bao lâu tự chứng được đạo quả.
Hai, Phật Diệt Độ Hậu, Ngã Đẳng Dĩ Hà Vi Sư. Phật đáp: Phải biết lấy giáo luật làm thầy của các ông. Nương vào giới luật tu hành định, huệ sâu xa có thể ra khỏi ba cõi.
Ba, Phật Diệt Độ Hậu, Ngã Đẳng Y Hà Pháp Trụ. Phật đáp: Phải biết nương vào Tứ Niệm Xứ quyết tâm an trụ ở đó. Quán tánh, tướng của thân bằng với hư không, gọi là thân niệm xứ. Quán cảm thọ không trong, không ngoài, không ở giữa, gọi là thọ niệm xứ. Quán tâm chỉ có cái tên gọi, tên gọi và tánh xa lìa nhau, gọi là tâm niệm xứ. Quán pháp không được ưa thiện pháp và không ưa pháp bất thiện, gọi là pháp niệm xứ. Tất cả Tỳ Kheo nương nơi bốn niệm xứ này mà an trụ.
(Thọ có nghĩa là lãnh nạp. sáu căn lãnh nạp sáu trần, không phải ở trong, không phải ở ngoài, vì tâm không ở sáu căn, cũng không ở nơi sáu trần, tâm cũng không ở giữa căn và trần gọi là trung gian).
Bốn, Nhất Thiết Kinh Sơ Đương An Hà Ngữ. Phật đáp: Ông hỏi tất cả kinh Phật nói, mở đầu để lời gì? Phải biết, sau khi Phật Diệt Độ, kết tập kinh tạng, mở đầu phải để lời này: Như thị ngã văn, nhất thời tại mỗ phương mỗ xứ, dữ mỗ đẳng đại chúng mà nói kinh này.
An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Khuyên Những Người Làm Việc Cửa Quan     Tại sao pháp Tham Tổ Sư thiền dễ tu mà người ta không chịu tu?     Làm sao thoát khỏi Thập Nhị Nhân Duyên?     Chuyển Hóa Tự Ti     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Cấm Giết Trâu Được Tăng Tuổi Thọ     Những người tu vì thần thông thì họ thành ngoại đạo phải không?     Lời Khai Thị Tổ Sư Thiền – HT Duy Lực     Phải Làm Sao Với Các Phẩm Vật Cúng Cô Hồn?     Gõ Cửa Thiền – Pháp Thiền Của Phật     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Hai Lần Sống Lại     


Trang chủ   >>  Thuyết Pháp   >>  Giới Luật

Trang
1 2 3 » »»Pháp Ngữ
Không hận, hết bổn phận,
Trì giới, không tham ái,
Nhiếp phục, thân cuối cùng,
Ta gọi Bà-la-môn.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 75,452 pháp âm và 6,932 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,312 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 272, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,265 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thích quảng giác
Lượt truy cập 14,526,043