---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Nhật Lãnh Thập Tam Duyên
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 冷 十三緣 (Trường A Hàm Kinh)
Một, Duyên. Giữa núi Tu Di và núi Khư đà la có một dòng nước rộng 84000 Do Tuần. Nước này sanh ra các loại hoa Ưu Bát La ánh sáng soi chiếu lẫn nhau và phản chiếu vào ánh sáng mặt trời do vậy mà mát lạnh.
(Tiếng Phạn là Ưu Bát La, tiếng Hoa là Thanh Liên).
Hai, Duyên. Giữa núi Khư đà la và Y sa đà là có một dòng nước rộng, bề ngang bề dọc 42000 Do Tuần. Dòng nước này sanh ra các loài hoa có ánh sáng soi chiếu lẫn nhau và phản chiếu vào ánh sáng mặt trời do vậy mà mát lạnh.
(Tiếng Phạn là Y Sa Đà La, tiếng Hoa là Trì Trục).
Ba, Duyên. Giữa núi Y Sa Đà La và núi Thọ Đề Đà La có một dòng nước, rộng 2000 Do Tuần. Dòng nước này sanh ra các loài hoa, ánh sáng chiếu soi lẫn nhau và phản chiếu vào ánh sáng mặt trời do vậy mà mát lạnh.
Bốn, Duyên. Giữa Thiện Kiến Sơn và núi Thọ Đề có một dòng nước, rộng 12000 Do Tuần. Dòng nước này sanh ra các loài hoa, ánh sáng chiếu soi lẫn nhau và phản chiếu vào ánh sáng mặt trời do vậy mà mát lạnh.
Năm, Duyên. Giữa núi Thiện Kiến và núi Mã Tự có một dòng nước rộng 6000 Do Tuần. Dòng nước này sanh ra các loài hoa, ánh sáng soi sáng lẫn nhau và phản chiếu vào ánh sáng mặt trời do vậy mà mát lạnh.
Sáu, Duyên. Giữa núi Mã Tự và núi Ni Di Đà La có một dòng nước, rộng 1200 Do Tuần. Dòng nước này sanh ra các loài hoa, ánh sáng soi sáng lẫn nhau và phản chiếu vào ánh sáng mặt trời do vậy mà mát lạnh.
(Tiếng Phạn là Ni Di Đà La, tiếng Hoa là Bảo Trì).
Bảy, Duyên. Giữa núi Ni Di Đà La và núi Điều Phục có một dòng nước rộng 300 Do Tuần. Dòng nước này sanh ra các loài hoa, chiếu sáng lẫn nhau và phản chiếu ánh sáng mặt trời do vậy mà mát lạnh.
Tám, Duyên. Giữa núi Điều Phục và núi Kim Cang luôn có dòng nước rộng 300 Do Tuần. Dòng nước này sanh ra các loài hoa, chiếu sáng lẫn nhau và phản chiếu vào ánh sáng mặt trời do vậy mà mát lạnh.
Chín, Duyên. Giữa núi Kim Cang và núi Diêm Phù Đề Địa có một dòng nước, ánh sáng mặt trời rọi vào mà mát lạnh. (Tiếng Phạn là Diêm Phù Đề, tiếng Hoa là Thắng Kim Châu hay Nam Thiệm Bộ Châu).
Mười, Duyên. Nam Diêm Phù Đề thì ít sông, Tây Câu Da Ni thì nhiều nước. Những dòng nước này chiếu vào ánh sáng mặt trời mà ánh sáng mặt trời mát lạnh. (Tiếng Phạn là Câu Da Ni, tiếng Hoa là Ngưu Hóa).
Mười một, Duyên. Tây Câu Da Ni ít sông, Đông Phất Vu Đãi sông nhiều. Ánh sáng mặt trời chiếu vào những dòng nước ấy làm cho ánh sáng mặt trời mát lạnh. (tiếng phạn là Phất Vu Đãi, tiếng Hoa là Thắng).
Mười hai, Duyên. Đông Phất Vu Đãi sông ít, Bắc Uất Đơn Việt sông nhiều. Những dòng nước này rọi vào ánh nắng mặt trời làm cho ánh sáng mặt trời mát lạnh.
(Uất Đơn Việt là tiếng Phạn, tiếng Hoa là Thắng Xứ).
Mười ba, Duyên. Cung điện Mặt trời ánh sáng chiếu xuống nước biển cả, nước phản chiếu vào ánh sáng mặt trời làm cho ánh sáng mặt trời mát lạnh.
Phải Làm Sao Với Các Phẩm Vật Cúng Cô Hồn?     Gõ Cửa Thiền – Pháp Thiền Của Phật     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Hai Lần Sống Lại     Ngài Nam Tuyền chém mèo có coi là lậu tận giới không?     Đặt Tên Phật Cho Con     Gõ Cửa Thiền – Ngôi Chùa Tĩnh Lặng     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Cá Khóc Cảm Động Người     Có phương pháp nào áp dụng cho cuộc sống hằng ngày được thoải mái hơn?     Mong Con Mạnh Khỏe     Làm Sao Tránh Họa Chiến Tranh – Cs Lý Bỉnh Nam     Pháp Ngữ
Cỏ làm hại ruộng vườn,
Si làm hại người đời,
Bố thí người ly si,
Do vậy được quả lớn.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 75,452 pháp âm và 6,919 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,309 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 272, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,265 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thích quảng giác
Lượt truy cập 14,507,761