---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tam Chủng Tịnh Nghiệp
----------------------------- Pháp Số Căn Bản - Cs Hạnh Cơ -----------------------------
● Ba Tịnh Nghiệp. Từ “tịnh nghiệp” ở đây có nghĩa là những hành động làm nguyên nhân để được sinh về cõi Tịnh Độ. Theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ, người tu học Phật muốn được vãng sinh về cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, ngoài công phu niệm Phật, phải thường xuyên tu tập ba nghiệp sau đây:
1. Hiếu kính và phụng dưỡng cha mẹ, phụng sự các bậc sư trưởng, nuôi lớn tâm từ bi không giết hại chúng sinh, tu tập 10 nghiệp lành Thập Thiện Nghiệp.
2. Thọ trì “Tam Qui”, giữ gìn trọn vẹn giới luật, oai nghi tề chỉnh đoan trang.
3. Phát Tâm bồ đề, tin sâu sắc lí nhân quả, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, khuyến khích người khác tu hành tinh tấn.
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 三種凈業 (Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh)
Kinh nói: Vi Đề Hy bạch Phật rằng: Thưa đức Thế Tôn, con nay rất thích sanh về thế giới Cực Lạc, nước của Phật A Di Đà, xin đức Thế Tôn, dạy con tư duy, dạy con Thiền Định. Khi ấy Thế Tôn dùng ba thứ tịnh nghiệp để đáp lại cách tư duy và mộtsáu pháp quán nhiệm mầu về Thiền Định. Vì vậy nên biết ba thứ tịnh nghiệp là nhân vãng sanh về Tịnh Độ.
(Tiếng Phạn là Vi Đề Hy, tiếng Hoa là Tư Duy. Tiếng phạn là A Di Đà, tiếng Hoa là Vô Lượng Thọ -16 pháp quán vi diệu là Nhật Quán, Thuỷ Quán, Địa Quán, Bảo Thọ Quán, Bát Công Đức Thuỷ Quán, Tổng Quán, Hoa Toà Quán, Tượng Quán, Phật Chân Thân Quán, Quán Thế Âm Quán, Đại Thế Chí Quán, Phổ Tướng Quán, Tạp Tướng Quán, Thượng Bối Quán, Trung Bối Sanh Quán, Hạ Bối Sanh Quán).
Một, Hiếu Dưỡng Phụ Mẫu Đẳng Nghiệp. Nếu hay hiếu dưỡng cha mẹ, nuôi nấng kính trọng sư trưởng, thì tâm từ chắc chắn không giảm bớt, tu mười nghiệp lành. Đó là Tịnh Nghiệp.
Hai, Thọ Từ Tam Quy Đẳng Nghiệp. Quy y ba ngôi Phật, pháp, tăng Tam Bảo, giữ giới đầy đủ, oai nghi nghiêm chỉnh. Đó là Tịnh Nghiệp.
Ba, Phát Bồ Đề Tâm Đẳng Nghiệp. Tiếng Phạn là Bồ Đề, tiếng Hoa là Đạo. Phát tâm vô thượng Bồ Đề, tin sâu nhân quả, tụng kinh Đại Thừa, khuyến khích người tu hành tấn tới. Đó là Tịnh Nghiệp.
Hãy Buông Trôi Các Mục Tiêu Đi Và Niết Bàn Tới     Làm Sao Chuyển Hóa Tâm Bất Kính?     Mọi Cuộc Đời Đều Biến Chuyển     Hóa Giải Nghiệp Báo     Người Ta Bước Vào Con Đường Đạo     Cần Hiểu Đúng Về Pháp Quy Y Tam Bảo     Tánh Không     Vì Sao Đức Phật Còn Tóc Mà Chư Tăng Thì Không?     Bản Chất Thực Sự Của Thiền     A-Tu-La Là Loài Gì?     


Pháp Ngữ
Việc làm chẳng thiện, chẳng lành
Nếu làm xong lại tự mình ăn năn
Dầm dề nhỏ lệ khóc than
Biết rằng quả báo dữ dằn tương lai.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,492 pháp âm và 6,977 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,484 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,273 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thanh Hà
Lượt truy cập 16,112,605