---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Chủng Sám Hối
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五種懺悔 (Tiểu Di Đà Sám)
Kinh Phổ Hiền nói: Nếu quốc vương, đại thần muốn Sám Hối, thì phải tu tập năm việc, ấy là Sám Hối.
Một, Bất Tất Lễ Bái Ưng Thường Ức Niệm Đệ Nhất Nghĩa Không. Không nên câu nệ vào việc lễ bái, tụng niệm chỉ phải giữ tâm ghi nhớ chánh lý, không chê bai Tam Bảo, đối với người tu Phạm Hạnh không nên đối xử xấu, chuốc lấy tai nạn. Đó là Sám Hối.
Hai, Hiếu Dưỡng Phụ Mẫu, Cung Kính Sư Trưởng. Kinh Phạm Võng nói: Hiếu gọi là giới, cũng gọi là ngăn cấm. Đã hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính giáo thọ Sư, thì không có tội ngỗ nghịch. Đó là Sám Hối.
Ba, Chánh Pháp Trị Quốc Bất Tà Uổng Nhân Dân. Dùng đạo chánh thuận để cai trị, an ổn, quốc gia và thường dạy bảo nhân dân kính tín Tam Bảo, giữ gìn ngũ giới, không dùng tà pháp bắt ép nhân dân theo ý mình. Đó là Sám Hối.
Bốn, Ý lục trai nhật sắc chư cảnh một linh hành bất sát. Lục trai nhật là sáu ngày ăn chay trong mỗi tháng: Mùng tám, mười bốn, rằm, hai baa, hai chín, ba mươi. Dùng sáu ngày này, Tứ Thiên Vương sai sứ giả tuần sát trong thế gian, nếu gặp người dân tu tập việc lành, thì ban lộc và tăng thêm tuổi thọ cho họ; gặp người dân làm việc bất thiện, thì liền giáng tai họa xuống họ; Nếu hay ra lệnh trong nước càng tăng thêm phước lành, luôn hưởng an lạc, vinh hoa. Đó là Sám Hối.
(Tứ Thiên Vương là Phía đông:Trì Quốc Thiên Vương; phí Nam: Tăng Trưởng Thiên Vương; phía Tây: Quảng Mục Thiên Vương; phía Bắc: Đa Văn Thiên Vương).
Năm, Thâm Tín Nhân Quả Tri Phật Bất Diệt. Cái gì do mình làm là nhân; kết quả của nhân là quả. Nếu tin nhân quả không hư dối, thì không lỗi lầm tạo ác. Nếu biết Pháp Thân thường còn, thì không có kiến chấp Đoạn Diệt (chết rồi hết). Đó là Sám Hối.
Đọc Kinh Thâu Đêm Vì Mất Ngủ     Không Quy Luật = Niết Bàn     Khi Bạn Thuận Nhận Cái Trừu Tượng – Niết Bàn Lập Tức Được Chứng Ngộ Ngay     Thế nào gọi là minh và vô minh?     Không Biết Tin Vào Đâu Để Tu Tập, Phải Làm Sao?     Nguồn Cội Của Cái Không Hạnh Phúc Là Tham Dục     Sao có bốn loài chúng sanh: thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, hóa sanh?     Ưu Tư Về Việc Xây Chùa To Lớn     Niết Bàn Hiện Hữu Khi Có Niết Bàn     Độ chúng sanh không chúng sanh?     


Pháp Ngữ
Tựa như một kẻ đi buôn
Có mang nhiều của nhưng không bạn bè
Tránh đường nguy hiểm chẳng đi,
Hay người tham sống chẳng khi nào gần
Tránh liều thuốc độc vô ngần,
Chúng sinh noi đó lo thân tâm mình
Tránh xa điều ác cho nhanh.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,492 pháp âm và 6,977 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,476 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,272 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất chontu
Lượt truy cập 15,886,897