---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thập Chủng Nhẫn
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 十種忍 (Hoa Nghiêm Chỉ Chưởng)
Nhẫn tức là nhận chịu, có khả năng chịu được. Vì Bồ Tát đã dứt Vô Minh hoặc, chứng được lý Vô Sanh, hiểu rõ các pháp xưa nay vắng lặng, nên thấy sắc nghe tiếng như ảo như hóa, không khởi vọng niệm phân biệt. Nhưng nhẫn thể này tuy một mà tùy sự đặt tên, nên có mười thứ.
Một, Âm Thinh Nhẫn. Nghe giáo lý sâu xa của Phật có thể hiểu rõ và nhận lãnh được mà không sợ hãi.
Hai, Thuận Nhẫn. Đối với lý, sự đều tùy thuận, thẩm xét lãnh nhận, mà không trái ngược.
Ba, Vô Sanh Nhẫn. Vì hiểu rõ các pháp đều từ nhân duyên hòa hợp mà sanh ra, giống như ảo hóa, tánh vốn vắng lặng, xem xét kỹ lưỡng nhận lãnh mà không sanh chấp trước.
Bốn, Như Ảo Nhẫn. Như Ảo Nhẫn là thông đạt các pháp đều từ nhân duyên hòa hợp mà sanh ra, giống như ảo hóa, tánh vốn vắng lặng, suy xét kỹ lưỡng có thể nhịn được mà không chấp trước.
Năm, Như Diệm Nhẫn. Vì hiểu rõ tất cả cảnh giới đều như bóng nắng, không có chân thật, xem xét kỹ lưỡng nhận lãnh mà không sanh chấp trước.
Sáu, Như Mộng Ảo Nhẫn. Thấu rõ các vọng tâm đều như cảnh mộng, không có chân thật, xem xét kỹ lưỡng nhận lãnh mà không chấp trước.
Bảy, Như Hưởng Nhẫn. Âm thinh, ngôn ngữ của thế gian đều do nhân duyên hòa hợp mà thành, giống như tiếng vang trong hang núi, không có thực sự, xem xét kỹ lưỡng nhận ra mà không sanh chấp trước.
Tám, Như Ảnh Nhẫn. Vì đã thấu hiểu sắc thân, do năm uẩn tập hợp mà thành, vốn không có thật thể, xem xét kỹ lưỡng nhận ra mà không sanh chấp trước.
Chín, Như Hóa Nhẫn. Các pháp ở thế gian từ không bỗng có, có lại hoàn không, không có thể chân thật, quán sát kỹ lưỡng nhận ra mà không chấp trước.
Mười, Như Không Nhẫn. Hiểu rõ các pháp thế gian và xuất thế gian đều như hư không, không có sắc tướng, quán sát kỹ lưỡng nhận ra mà không chấp trước.
Giết Hại Quá Nhiều Biến Thành Lợn     Vì Tham Mà Móc Mắt Tiên Nhân     NGÀY HÔM NAY     Ni Sư Ngộ Tánh, Ni Sư Năng Phụng, Ni Sư Pháp Tạng Vãng Sanh     Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh Sách Tháng 10/2015     Cúng Sao Có Thực Sự Giải Được Hạn Không?     Hẹ Xào Đậu Hũ Vàng     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2 ) – Bậc Nhất     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2 ) – Thiền Tập     Vạn Sự Đều Có Nhân Duyên, Cưỡng Cầu Cũng Không Đạt Được     


Pháp Ngữ
Thoáng nhìn ngọn lửa rừng .
Liền bừng lên thánh đạo


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,888 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,322 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất nganguyen.159
Lượt truy cập 27,412,987