---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bồ Tát Thính Pháp Ngũ Chủng Tưởng
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 菩薩聽法五種想 (Du Già Sư Địa Luận)
Một, Tác Bảo Tưởng. Bồ Tát nghe pháp, nên nhớ rằng chánh pháp là tôn quý, ít có và khó gặp. Đó là Tác Bảo Tưởng.
Hai, Tác Nhãn Tưởng. Bồ Tát nghe pháp, nên nhớ rằng pháp này dống như con mắt mở ra để ta thoát khỏi tối tăm, khiến cho trí huệ được sanh. Đó là Tác Nhãn Tưởng.
Ba, Tác minh tưởng. Bồ Tát nghe pháp, nên nhớ rằng chánh pháp như ánh sáng mặt trời, chiếu soi tất cả. Đó là Tác Minh Tưởng.
Bốn, Tác Đại Quả Thắng Công Đức Tưởng. Bồ Tát nghe pháp, nên nhớ rằng pháp này, khiến ta vào được Niết Bàn và quả công đức đại Bồ Đề thù thắng. Đó là Tác Đại Quả Thắng Công Đức Tưởng.
Năm, Tác Vô Tội Đại Thích Duyệt Tưởng. Bồ Tát nghe pháp, nên nhớ rằng trong pháp hiện tại, tuy chưa chứng được Niết Bàn và đại Bồ Đề, nhưng phải đúng như pháp tu hành chỉ quán, xa lìa các tội lỗi dơ dáy, được niềm vui lớn. Đó là Tác Vô Tội Đại Thích Duyệt Tưởng.
(Chỉ Quán: chỉ tức là ngăn ngừa rối loạn. Quán tức là soi rọi sự tối tăm)
Dùng Âm Nhạc Để Chuyển Tải Đạo Lý     Giết Dê Biến Thành Dê     Hỏi. Tôi bị chứng bệnh thống phong cần phải loại trừ các thực phẩm có chất purines. Vậy những thực phẩm đó là thực phẩm nào?     Hoành Thánh Chay     Niệm Phật A Di Đà     Quy Y Là Thời Khắc Thiêng Liêng     Tham thiền chưa kiến tánh khi chết sẽ như thế nào?     Bây giờ, người Đài Loan tu Tịnh độ nhiều, vậy theo Thầy nghĩ sao?     Mâu Thuẫn     Chim Khách Chọn Huyệt Tang     


Pháp Ngữ
Tim càng nhỏ, lưỡi càng dài


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,925 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 36,555,662