---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Khất Thực Thập Lợi
----------------------------- Phật Học Danh Số - Ns Đức Trí -----------------------------
● Khất thực thập lợi nghĩa là có mười sự lợi ích cho chúng sanh khi tu sĩ đi khất thực, theo kinh An Lạc sự khất thực của Phật đem lại 10 lợi ích cho chúng sanh bao gồm:
1. Dứt khổ: nhờ Phật đi khất thực gặp những kẻ khổ nào vì bệnh tật như mù, què, câm, điếc, thì Ngài dùng sức thần thông mà trị cho hết bệnh.
2. Được vui: thất Phật đi khất thực chúng sanh thấy sanh lòng kính mến, nhờ vậy mà họ vui sướng.
3. Dứt kiêu ngạo: Phật là bậc tôn quý mà vẫn đi khất thực, khiến chúng sanh thấy sanh tâm tôn trọng dứt kiêu ngạo.
4. Nguyện đầy bát: trong khi Phật đi trì bát nhà giàu thì cúng đầy bát chớ không nữa chừng, mà năm ba nhà nghèo cũng đựng đầy bát, vậy nhà giàu chẳng thí hơn nhà nghèo chẳng thí kém.
5. Cúng thí phân phát: Phật và chư tăng khất thực đem về phân ra làm bốn phần: b. Thí cho người nghèo khổ, bệnh tật, kẻ xin ăn. c. Thí cho loài súc sanh ở dưới nước và trên đất liền. d. Còn phần thứ tư riêng mình thọ dụng.
6. Những chúng sanh bị ngăn ngại thì đặng gặp Phật : có nhiều kẻ bệnh tật, già nua, đàn bà, con nít chẳng có dịp đến bệnh xá, nhơn Phật đi khất thực mà được gặp Phật và được khai tỏ thiện tâm
7. Hay trì bát: cái bát của Phật cầm đi khất thực là do chư thiên vì tôn kính mà cúng dường
8. Làm nghi thức cho chúng sanh: mỗi ngày Phật đi khất thực là để cho chư Tỳ Kheo đời sau làm theo như Phật.
9. Dứt sự chê bai: chính Phật còn đi khất thực sự ấy làm cho ngoại đạo, kẻ thế tục đem lòng kính trọng chớ chẳng dám chê bai
10. Trừ sự tham ái: phương pháp khất thực của Phật khiến cho các nhà tu hành noi theo tránh khỏi sự thâu trữ vật thực, tìm của, diệt lòng tham.
Đọc Kinh Thâu Đêm Vì Mất Ngủ     Không Quy Luật = Niết Bàn     Khi Bạn Thuận Nhận Cái Trừu Tượng – Niết Bàn Lập Tức Được Chứng Ngộ Ngay     Thế nào gọi là minh và vô minh?     Không Biết Tin Vào Đâu Để Tu Tập, Phải Làm Sao?     Nguồn Cội Của Cái Không Hạnh Phúc Là Tham Dục     Sao có bốn loài chúng sanh: thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, hóa sanh?     Ưu Tư Về Việc Xây Chùa To Lớn     Niết Bàn Hiện Hữu Khi Có Niết Bàn     Độ chúng sanh không chúng sanh?     


Pháp Ngữ
Không làm mọi điều ác.
Thành tựu các hạnh lành,
Tâm ý giữ trong sạch,
Chính lời chư Phật dạy.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,492 pháp âm và 6,977 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,476 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,272 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất chontu
Lượt truy cập 15,886,842