---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Tâm Tài
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五心裁 (Thành Thật Luận)
Một, Nghi Phật. Nghi Phật là tâm chúng sanh nghĩ như vầy: Phật là người vĩ đại chăng? Phú Lan Na… là những người vĩ đại chăng? Do ý nghĩ nghi ngờ này, không tin Phật là người trí, miệng ác buông lời dèm pha, tự mình cắt đứt căn lành của tâm mình; nên gọi là tài.
(Phú Lan Na tức là ngọai đạo chấp vào không kiến; cho rằng không có tất cả pháp, như hư không, không sanh không diệt).
Hai, Nghi Pháp. Nghi Pháp là tâm chúng sanh suy nghĩ như vầy: Pháp của Phật là hơn hết ý? Pháp của Vi Đà,… là hơn hết chăng? Do ý nghĩ nghi ngờ này, không tin chánh pháp, miệng ác dèm pha, cắt đứt căn lành của mình, nên gọi là tâm tài. (Tiếng Phạn là Vi Đà, tiếng Hoa là Trí Luận, tức là luận của ngoại đạo tà trí).
Ba, Nghi Tăng. Nghi Tăng là tâm chúng sanh suy nghĩ như vầy: đệ tử của Phật hơn hết chăng? Đệ tử Phú Lan Na hơn hết chăng? Do ý nghĩa nghi ngờ này, không tin Tam Bảo, miệng ác dèm pha, làm cho cắt đứt căn lành của mình; nên gọi là tâm tài.
Bốn, Nghi Giới. Nghi Giới là tâm chúng sanh suy nghĩ như vầy: giới luật của Phật nói ra có hơn những giới khác chăng? Như giới chó, giới gà chăng? Do ý nghĩ nghi ngờ này, không tin giới chân chánh, phá hoại luật nghi, miệng ác dèm pha, cắt đứt căn lành của mình, nên gọi là tâm tài.
(Giới gà, giới chó tức là giới của ngoại đạo giữ; như đứng một chân giống con gà, ăn đồ uế trược giống con chó. Tu khổ hạnh giống y như vậy, cho là Trì Giới)
Năm, Nghi Giáo Hóa. Nghi Giáo Hóa là tâm chúng sanh suy nghĩ như vầy: Những gì Đức Phật dạy bảo có đúng đắn không? Những dạy dỗ của Phú Lan Na có chính đáng không? Do ý nghĩ nghi nghờ này, không tin chánh giáo, miệng ác dèm pha, cắt đứt căn lành của tâm mình; nên gọi là tâm tài.
Dọn cơm cúng vong như thế nào mới đúng ?     Nha Dịch Họ Lưu     Cơm Chiên Cá Mặn     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – Illusory Body     Nỗi Lòng Tu-Ði     Bánh Cuốn Xào Rau Cải     CÁNH DIỀU VƯƠN CAO     Ngỗng Chết Thay Người     Ba Con Đều Vinh Hiển     Đọc Chú “Vãng Sanh” Trước Khi Ăn, Được Không?     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Chúng sanh đa bệnh
Phật pháp đa phương


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,881 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,322 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất nganguyen.159
Lượt truy cập 27,050,844