---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Lực Nan Phán
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五力難判 (Tông Cảnh Lục)
Ngũ Lực nan phán là sức của năm thứ định, trong duy thức luận không thể phán quyết được. Nhưng ba cõi duy tâm, muôn pháp duy thức mà không thể phán quyết năm lực này là vì năm thức lực này, là cảnh giới bất tư nghì của thánh nhân, không cùng tương ứng với tâm thức. Đó là lý do khó quyết định. Tông Cảnh Lục nói: Có năm lực mà duy thức không thể quyết định.
Một, Định Lực. Sức định này, không dơ, không sạch; chẳng không, chẳng có; sống, chết không thể chi phối; phiền não không thể ràng buộc, không dấy khởi định này; mà có thể ứng khắp mười phương, không cùng thức và pháp tương ứng; cho nên duy thức khó phán quyết.
Hai, Thông Lực. Thông lực là sức Thần Thông của Như Lai. Sức Thần Thông này, biến hóa vô cùng, tùy cảm mà ứng, không lo toan mà biết, thấu suốt muôn pháp, suy nghĩ không thể đến được, há có tương ứng giữa thức và pháp; cho nên duy thức khó phán quyết
Ba, Tá Thức Lực. Tá Thức Lực là từ Nhị Thiền trở lên, không có tầm, tứ, ngôn ngữ. Nếu muốn nói ứng dụng Thuyết Pháp, thì mượn ba thức mắt, tai, thân của Sơ Thiền sử dụng. Vì mượn của người khác sử dụng, chẳng phải do nhân khởi lên, nên không thuộc duy thức; cho nên duy thức khó quyết định.
(Mượn ba thức của Sơ Thiền là vì Sơ Thiền không nhiễm hai trần hương và vị, nên không có thức mũi và lưỡi; chỉ có ba thức mắt, tai và thân. Nếu muốn ứng dụng, thì phải mượn ba thức của Sơ Thiền)
Bốn, Nguyện Lực. Nguyện Lực là sức nguyện lớn của Như Lai. Nguyện Lực này, không xuất pháp từ phiền não, ái, kiến; không vay mượn bởi tư duy; mà là thành tựu của thánh nhân do công lao độ sanh nhiều kiếp; chẳng phải tư duy đạt được, há có tương ứng giữa thức và pháp; cho nên duy thức khó quyết định.
Năm, Pháp Oai Đức Lực. Pháp Oai Đức Lực là sức oai đức ứng hóa của Như Lai. Sức oai đức này, là cảnh giới không nghĩ bàn của thánh nhân; như nói một thứ tiếng mà thích ứng mọi căn cơ; nói một pháp mà ma quân điều phục; ích lợi chúng sanh không cùng; công đức khó lão; không cùng tương ứng với thức và pháp; cho nên duy thức khó quyết đoán.
Thờ Phật     Gõ Cửa Thiền – Thư Gửi Người Sắp Chết     Cầu Siêu Có Được Siêu Thoát?     Hai anh em ở Nam Xương     Khi niệm hương cúng Phật, nên niệm danh hiệu Phật nào trước?     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Làm Đầu Bếp ( P.3 )     Mong Muốn Được Phụng Sự     Con gà có trước hay trứng gà có trước?     Cao Tăng Dị Truyện – Tổ thứ 17 Tôn Giả Tăng Già Nan Để (Saghanandi)     Giận, ghét,… nguyên nhân từ đâu?     


Pháp Ngữ
Người đi khuất núi xa chơi .
Người còn ở lại bời rời ruột đau


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,210 pháp âm và 7,113 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,575 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 283, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,296 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất anchay181284
Lượt truy cập 20,727,133