---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Khởi Tín Tứ Giác
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 起信四覺 (Khởi Tín Luận)
Một, Bản Giác. Tự tánh của tất cả chúng sanh là tâm Thanh Tịnh, vốn xa lìa vọng niệm, tức vắng lặng mà chiếu soi (tịch mà chiếu) khắp cõi hư không, không đâu là không trùm khắp. Tướng của Pháp Giới, tức là Pháp Thân bình đẳng của Phật; nên gọi là bổn giác.
Hai, Tương Tợ Giác. Mười vị Thập Tín trong Viên Giáo là do công quả vừa mới giác ngộ, phần thô của kiến, tư, hoặc đã dứt trừ hết, chỉ còn phiền não Vô Minh vi tế chưa phá đến, lý của giác ngộ chẳng phải là bổn giác chân thật, chỉ được gọi là tương tợ, nên gọi là tướng tợ giác.
Ba, Tuỳ Phần Giác. Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa trong Viên Giáo là ngôi vị Đẳng Giác, phá được Vô Minh phần nào thì giác ngộ được phần đó. Đó là bản giác chân thật, nên gọi là Tuỳ Phần Giác.
Bốn, Cứu Cánh Giác. Trong quả vị Diệu Giác của viên giác, Vô Minh đã trừ hết, thể của bản giác hoàn toàn sáng rỡ, ngộ được tâm, thấy được tánh, tức là thường trụ của tâm. Đó gọi là Cứu Cánh Giác.
Kẻ Tàn Ác Chết Thảm Khốc     Hai Viên Gạch Xấu Xí     Một Nụ Cười Trong Cuộc Đời Của Ông     Niệm Phật & Nhất Tâm     Buồn Vì Phỏng Vấn Rớt     Tâm Đá     Ngư Ông Được Lợi     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Cưu Ma Đa La     Cao Tăng Dị Truyện – Tổ thứ 26 Tôn Giả Bất Như Mật Đa (Punyamitra)     Cha mẹ còn sống con có nên thờ Cửu huyền Thất tổ hay không?     


Pháp Ngữ
Nhân hữu thiện nguyện
Thiên tất hựu chi.
(Con người mong muốn tốt lành
Trời kia ắt hẳn cùng dành giúp cho.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,891 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,323 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất ongcaho197
Lượt truy cập 27,955,187