---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thập Ác Quả Báo
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 十惡果報 (Hoa Nghiêm Kinh)
Vì chúng sanh, ở kiếp trước, tạo mười nghiệp ác nên bị quả báo trong ba đường ác: Ngạ Quỷ, súc sanh, địa ngục. Chịu hết khổ rồi, hoặc sanh làm người, dư nghiệp chưa hết, trong mỗi nghiệp ác lại chia ra hai tội, nên gọi là mười quả báo ác.
Một, Sát Sanh Quả Báo. Tội sát sanh có thể làm cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu sanh làm người thì chịu hai loại quả báo:
một) Chết yểu,
hai) nhiều bệnh. Đó là Quả Báo Sát Sanh.
Hai, Thâu Đạo Quả Báo. Tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu sanh làm người chịu hai thứ quả báo:
01) Nghèo khổ,
02) Của chung không trọn quyền sử dụng. Đó là quả báo trộm cắp.
Ba, Tà Dâm Quả Báo. Tội tà dâm cũng làm cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu sanh làm người thì chịu hai thứ quả báo:
01) Vợ không trinh tiết,
02) Họ hàng không được vừa lòng. Đó là qủa báo tà dâm.
Bốn, Vọng Ngữ Quả Báo. Tội vọng ngữ cũng khiến cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu sanh làm người thì chịu hai thứ quả báo:
01) Bị gièm pha nhiều,
02) Bị người khác lừa bịp. Đó là quả báo vọng ngữ.
Năm, Lưỡng Thiệt Quả Báo. Tội lưỡng thiệt cũng làm cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu được làm người thì chịu hai thứ quả báo:
01) Họ hàng phân tán,
02) Thân tộc xấu ác. Đó là quả báo lưỡng thiệt.
Sáu, Ác Khẩu Quả Báo. Tội ác khẩu cũng làm cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu làm người thì chịu hai thứ quả báo:
01) Thường nghe lời ác,
02) Nói ra là cãi cọ. Đó là quả báo ác khẩu.
Bảy, Ỷ Ngữ Quả Báo. Tội Ỷ Ngữ cũng khiến cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu làm người thì chịu hai thứ quả báo:
01) Nói không ai tin,
02) Nói không rõ ràng. Đó là quả báo Ỷ Ngữ.
Tám, Tham Dục Quả Báo. Tội tham dục cũng khiến cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu làm người thì chịu hai thứ quả báo:
01) Tâm không biết đủ,
02) Muốn hoài không chán. Đó là quả báo tham dục.
Chín, Sân Khuể Quả Báo. Tội nóng giận cũng khiến cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu được làm người thì chịu hai thứ quả báo:
01) Thường bị người khác moi móc, yêu sách,
02) Thường bị người khác làm phiền phức, tổn hại. Đó là quả báo sân khuể.
Mười, Tà Kiến Quả Báo. Tội Tà Kiến cũng khiến cho chúng sanh rơi vào ba đường dữ. Nếu được làm người thì chịu hai thứ quả báo:
01) Sanh vào nhà Tà Kiến,
02) Tâm nịnh nọt, cong quẹo. Đó là quả báo Tà Kiến.
For Toddlers From the Opioid Disaster, Best Treatment Could Be Mom’s Restoration     As Carbon Dioxide Degrees Increase, Important Crops Are Getting rid of Nutrients     Harvey Weinstein, His Brother As well as their Corporation Hit With Civil Rights Lawsuit     Tham Thực Cực Thân     Làm thế nào để tham cho đúng phương pháp Tổ sư thiền?     Chọn Pháp Môn Tu, Nên Như Thế Nào?     Tử Sản Nuôi Cá     Không và không đại khác nhau như thế nào?     Nhận Lộc Chùa Có Mang Tội?     Sát Sinh Bị Quả Báo Nhãn Tiền     


Pháp Ngữ
Nhất sự suy vạn sự suy


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,492 pháp âm và 6,977 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,486 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,273 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thanh Hà
Lượt truy cập 16,308,772