---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lục Tướng
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 六相 (Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo Nghĩa Phân Tề Chương)
Sáu tướng là thể của nhất chân Pháp Giới, mà tướng của danh nghĩa có sáu thứ, nhưng thể của Pháp Giới thì đồng, vốn không có tướng khác; do pháp vào từ nghĩa nên có sáu tên. Tên tuy có sáu, nhưng không lìa nhất thể; dung thông lẫn nhau, vì một và nhiều không trở ngại
Một, Tổng Tướng. Một mà đầy đủ tất cả là tổng. Nghĩa là thể của một Pháp Giới, có thể đầy đủ các nghĩa. Giống như thân người có đầy đủ mắt, tai v. v… các căn mà là thể; nên gọi là Tổng Tướng.
Hai, Biệt Tướng. Nhiều tức không phải là một gọi là biệt. Nghĩa là lý, thể tuy Một, nhưng ý nghĩa có rất nhiều sự khác nhau. Giống như thân thể tuy Một, nhưng các căn mắt, tai, mũi, lưỡi đều không giống nhau; nên gọi là Biệt Tướng.
Ba, Đồng Tướng. Ý nghĩa không trái nhau gọi là đồng. Nghĩa là tuy nghĩa có nhiều khác nhau nhưng cùng duyên khởi từ một Pháp Giới. Giống như mắt, mũi, v. v… các căn, tuy không giống nhau, nhưng chung một thân, không chống bán nhau; nên gọi là Đồng Tướng.
Bốn, Dị Tướng. Nhiều tướng khác nhau, nhìn thấy khác. Nghĩa là ý nghĩa sai biệt rất nhiều, tuy cùng một thể, nhưng mỗi nghĩa thích hợp cho một đối tượng, không lộn xộn với nhau. Giống như mắt, tai, v. v. . . các căn, mỗi căn đều có công dụng riêng, mà không lộn xộn; nên gọi là Dị Tướng.
Năm, Thành Tướng. Một, nhiều do duyên khởi hòa hợp mà thành. Nghĩa là ý nghĩa duyên khởi nhiều vô số, hợp thành thể của Tổng Tướng Pháp Giới. Giống như mắt, tai, v. v… các căn, hợp thành tác dụng cho một thân người; nên gọi là Thành Tướng.
Sáu, Hoại Tướng. Các pháp mỗi thứ trở về vị trí của nó gọi là hoại. Nghĩa là ý nghĩa của các pháp, mỗi thứ trở về nguyên vị của nó, thì Tổng Tướng không còn. Giống như mắt, tai, v. v… các căn, mỗi thứ trở về vị trí của nó, thì thân thể không còn; nên gọi là Hoại Tướng.
Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – Butterflies     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Pháp Sư Huyền Cao     Sự Tích Giới Luật – Ba Mươi Pháp Xả Đọa ( Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề ) – Phần 7     Kém Cỏi     An Cư     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – Be Awakened     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Cầu Na Bạt Ma (Gunavarmam)     Sự Tích Giới Luật – Ba Mươi Pháp Xả Đọa ( Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề ) – Phần 6     Ưu Việt     Tấn Hương     


Trang chủ   >>  Thuyết Pháp   >>  PG & KH

Trang
1 2 » »»Pháp Ngữ
Thân bằng quyến thuộc đậm đà.
Chỉ vì cuồng tín mà ra oán thù


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 74,015 pháp âm và 6,542 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,005 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 267, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,260 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất sucitta
Lượt truy cập 12,903,124